Archive of Panay Regional Operational Command

NPA: Sa 52 ka Tuig Wala Napapa kag Labi nga Nagabaskog

Mabuhay ang ika S2 nga anibersaryo sang New People’s Army! Sa 52 ka tuig, sa husto kag hugot nga pagpamuna sang Partido Komunista ng Pilpinas, nagpamatu ang New Peoples Amy ilang matuod-tuod nga hukbo sang, masa. Maig-on sii nga ginakaptan ang armas hilang timo nga hinganiban sang pumuluyo sa pagtumpag sa mapiguson kag mahimuslanon nga […]

Lupok sang NPA, hustisya para sa ginpamatay nga mga Tumandok

Kahapon, Marso 30, 2021 alagisod nga gin-atake sang mga yunit sang NPA sa idalum sang Mt. Baloy Command ang mga pasista nga militar nga padayon nga nagasabwag sang kakugmat sa pumuluyo sa binukid nga bahin sang Tapaz, Capiz. Una nga gin-igo ang yunit sang RCSP sang alas – 11:40 sang aga sa Brgy. Siya, Tapaz, […]

Indi malutos sa ika-52

Sining damlag lang ang 3ID,PA, PRO-6 kag NTF-ELCAC ang naghimo sang lain-lain nga porma sang publisidad sa midya para pakalainon ang selebrasyon sang ika-52 nga pagkatukod sang New People’s Army sa isla sang Panay. Sa pagpamuno sang pikoy sang TF-ELCAC nga si Jeffrey Celiz, Winnie Doblizo kag iban pa nga mga traidor nga ginbayran sang […]

Ubos-kusog nga batuan kag paslawon ang terorismo sang pasista nga rehimen sa Panay! Makahas nga isulong ang inaway banwa!

Download here: PDF Read in: Pilipino Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa! Upod sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga nagahimakas, saulogon naton ang subong nga makasaysayan nga adlaw nga may mapagsik […]

Ubos-kayang labanan at biguin ang terorismo ng pasistang rehimen sa Panay! Mapangahas na isulong ang digmang bayan!

Download here: PDF Read in: Hiligaynon Maalab na pagbati sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa Panay at buong bansa na nagdiriwang ng ika-52 taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng mga rebolusyonaryong pwersa at sambayanang nakikibaka, ipagdiwang natin ang makasaysayang araw na ito nang may masiglang pagbalik-tanaw sa mga natipong tagumpay […]

NPA: Padayon magabatu, padayon magabaskog

Ang New People’s Army magapursigir sa pagsulong sang husto nga linya sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon, bilang kalubaran sang sandigan nga problema nga ginabunga sang mala-pyudal kag malakolonyal nga kahimtangan sang Pilipinas kag lubos ini nga magapaidalom sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ini, ang magagarantiya sa pagpa-abanse sang rebolusyon kag sa […]

Kakugmat, Kinagamo kag Hu-ol ang Dala sang RCSP

Kakugmat, kinagamo kag hu’ol ang ginatanum kag ginapaluntad sang mapaniplang nga RCSP (Retooled Community Support Program) sa mas ginpabwelo sini nga militarisasyon sa kaumhan. Pagkatapos sang RCSP sa Tapaz, Capiz kag Calinog. lloilo nga nagkulminar sa pagpamatay sang 9 ka mangunguma kag pagpangdakop sang 17 ka iban pa, padayon nga ginapatigayon ining programa sa idalum […]

8 ang kaswalty sa mga elemento sang AFP kag PNP nga nagapatigayon sang RCSP sa Sur nga bahin sang Panay

Sadtong Pebrero 18, 2021, gin-ambush sang 1 ka iskwad sang MNC (Mt. Napulak Command) ang 1 ka iskwad sang 79th IB nga nakaistasyon sa Brgy. Iglilico, San Joaquin, Iloilo. Nagapatrolya ang mga ini sang ginpalukpan. Nagresulta ini sa 2 ka patay kag 3 ka pilason sa ila nga kubay. Pagkatapos sang amo nga hitabu, ginpaupok […]

CAA Detachment sa Brgy. Bagacay, Igbaras ginharass sa NPA

Gina-ako sang Napoleon Tumagtang Command – New People’s Army, nga amo ang responsable sa madinalag-on nga pagharass sa CAA Detachment sa Brgy. Bagacay, Igbaras, Iloilo. Pasado alas onse sang gab – i, Marso 23, 2021. Sa amo nga opensiba wala sang nasamaran kag hilway naman nga nakaatras ang mga pulang hangaway.

Ang Pasista nga 3ID, PA kag PNP-PRO-6 ang Nagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin

Ginakundena kag ginapakamalaut sang NPA-Coronacion “Waling-waling” Chiva Command ang patraidor nga pagpatay kay Brgy. Kapt. Julie Catamin sang Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz sang Pebrero 28, 2021 sa Calinog, Iloilo. Lubos nga ginapanginwala sang NPA-Panay nga may kahilabtanan ini sa pagpatay kay Kapt. Julie nga base sa butang-butang kag iresponsable nga mga alegasyon sang bayaran nga […]