NPA-NCMR

Maraming salamat po! Mahal kayo ng NPA.
February 14, 2020

Ngayong Araw ng mga Puso, nais ilahad ng NPA-NCMR ang aming taus-pusong pasasalamat sa masang magsasaka, manggagawa, maralita, kabataan, kababaihan at iba pang demokratikong pwersa sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtaguyod sa inyong hukbo. Ang patuloy ninyong pagmamahal ang aming inspirasyon at motibasyon sa harap ng mga kahirapan at sakripisyong dulot ng umiigting na […]

Read more