Archive of NPA-Eastern Samar (Sergio Lobina Command)

Treyning militar ng BHB sa Eastern Samar, nilunsad

Isang full-size platun ng Bagong Hukbong Bayan-Eastern Samar (Sergio Lobina Command o BHB-SLC) ang nakapagtapos ng batayang kursong pulitiko-militar nitong Oktubre. Sa loob ng 12 araw, nagawang sanayin ng BHB-SLC ang mga buong panahong Pulang mandirigma sa gitna ng matinding operasyong kombat at Retooled Community Support Program (RCSP) ng AFP-PNP sa lugar. Ayon sa apat […]