Archive of NPA-Central Negros (Leonardo Panaligan Command)

Madata nga paglapas sang tawhanong kinamatrong sang mga pumuluyo, ginakondenar sang LPC-NPA!

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang mapintas nga pagpang-atake kag paglapas sang mga berdugong militar kag mga pulisya sa mga pumuluyo sa sakop sang Central Negros. Sadtong Oktobre 02, 2020 illegal nga gin aresto sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) kag Civilian Auxiliary Force and Geographical Unit (CAGFU), alas […]

Desperado nga Kampanya Kontra Insurhensya sang 62nd IBPA Nagtuga sang Terorismo sa Central Negros

Ginakondena sang LPC-NPA ang sunod-sunod nga pagpang-atake sa mga mangunguma sang mga tropa sang 62nd IBPA sa Central Negros. Ini nga dagway sang mga kalakasan batok sa pumuluyo isa ka akto sang terorismo ukon isa ka teroristang pagpang-atake sa mga komunidad sang mga mangunguma. Nakapakita man ini sang wala pagresto sa tawhanon nga kinamatarung kag […]

Desperado nga Kampanya Kontra-insurhensya Ginaputos sang Kabutigan kag Nagatuga sang Madata nga Pagpang-atake sa mga Sibilyan

Indi na marisi nga pagpang-atake sang 62nd IBPA ang naagyan sang mga sibilyan ilabi na sa mga mangunguma. Nagapakita ini sang pagka desperado sini sa ila napaslawan nga kampanya kontra-insurhensya. Tungod wala sang anu man nga kadalag-an sila nga nalab-ot, nagahimo-himo nalang sila sang mga kabutigan para magpalupad sang mga disimpormasyon sa publiko pareho sang […]

Pagharas sang NPA sa Brgy. T-hill Detatchment, pagpangandam sa mga masupog nga pasistang tropa

Agosto 15, alas 8:30 sang gab-e gintigayon sang isa ka yunit sang NPA ang pagharas sa Brgy. T-hill CAFGU detachment sakop sa Guihulngan City nga naga boundary sa mga baryo sakop sa banwa sang Lalibertad, Negros Oriental. Ini nga aksyon, bilang pagpaandam sa mga masupog nga tropa sang 62nd IBPA kag CAFGU nga nagahimo sang […]

Ang Hugas Kamot nga Pahayag ni Col. Psaporte kag sang 62nd IBPA Ginaputos sang Kabutigan

Eksperto sa kabutigon si 303rd Bde Commander Col. Pasaporte nga gina subli man ni Lieutenant Melvin Flores nga commanding officer sang 62nd IBPA. Padayon gihapon nila ginapagwa ang kabutigan nga duha ka engkwentro ang natabu sa sandtong Agosto 14 para tabunan ang ila krimen sa pagpatay sa isa ka sibilyan nga si Requem Remasog kag […]

Engkwentro sa Tunga sang NPA kag 62nd IBPA Ginadugangan sang Binutig nga Eksena ni 303rd Bde Commander Col. Inocencio Pasaporte

  Natabo ang engkwentro sa tunga sang unit sang NPA kag 62nd IBPA sa Sitio Tabago, Brgy. Sandayao, Guihulngan City, Negros Occidental, Agosto 14, sa takna nga alas 11:30 sang udto. Indi matuod nga duha ka besis ang engkwentro, indi man matuod nga may engkwentro nga natabo sa Sitio Maluy-a sa amo man nga baryo, […]

Pagharas sang NPA sa Tropa sang 62nd IBPA Sabat sa pasismo kag Kabutigan ni Gen. Inocensio Pasaporte

Agosto 14, alas 8:00 sang aga madinalag-on nga ginlunsar sang Unit sang NPA ang pagharas sa 27 ka elemento sang 62nd IBPA sa Sitio Inangaw, Brgy. Quintin Remo, Moises Padilla. Nagresulta ini sang duha ka WIA (wounded-in-action) sa tropa sang 62nd IBPA kag pagsinala-sala sang iban pa nila ka tropa samtang luwas kag wala sang […]

LPC-NPA: Masupog nga Asset sang Militar madinalag-on nga gin SPARU sang NPA

Agosto 10, 2020, alas 7:00 sang aga sa Sitio Libas, Brgy. Emelda, Guihulngan City, Negros Oriental madinalag-on nga gintigayon ang pag SPARU kay Melard Rapols. Si Melard Rapols residente sang Brgy. Sandayao, sakop sa Guihulngan City, bag-o nga nagpahuway sa pagka CAFGU kag nahimo nga asset sang militar. Siya ang ginagamit sang militar sa pagpanilag […]

62nd IBPA Wala Untat nga Naga-atake sa mga Komunidad sang mga Mangunguma kag IP’s o mga Tumandok sa Kabukiran

Sa pihak sang epekto sang pandemya sa COVID-19 sa palangabuhian sang pumuluyo sa kaumahan, wala man untat ang pagpang-atake sang 62nd IBPA sa mga mangunguma kag mga tumandok sa bukiran sang Central Negros. Masobra pa sa COVID-19 nga ginakahangaw-an sang pumuluyo ang mga ginalunsad nga operasyon militar tungod sa tagsa ka operasyon sini sa kaumahan […]

PNP kag AFP manabat sa ila wala untat nga teroristang pagpang-atake sa mga mangunguma sa Central Negros — NPA-Central Negros

  Wala untat ang terorista nga aktibidad sang PNP sa idalum sang NORPO kag AFP sa idalum sang 30rd Bde PA sa pagpang atake sa pumuluyo sa kaumahan sa Central Negros. Preska pa sa panumduman sang pumuluyo ang Disyembre 27, 2018 sadtong ginhimo ang Guihulngan City, Negros Oriental nga laboratoryo sang Oplan Sauron sa idalum […]