Archive of NPA-Camarines Sur (Eduardo Olbara Command)

Hors de Combat na Kasama, Brutal na Pinatay ng mga Berdugong Militar

Nasa katayuang hors de combat si Dioscorro L. Roma “Ka JR”, 46 taong gulang ng Salvacion Ragay, Camarines Sur nang siya ay patayin ng mga berdugong militar bago pa man maganap ang 30 minutong palitan ng putok sa pagitan ng yunit ng Norben Gruta Command (NGC)-BHB West Camarines Sur at ng pinagsanib na pwersa ng […]

A Tribute for Kerima, “Ka Akira, Kyla” Tariman

The Tomas Pilapil Command-BHB East Camarines Sur offers its red salute to the martyrdom of Ka Kyla. At the same time, we extend our deepest condolences to her family and friends.

Parangal para kay Kerima “Ka Akira,Kyla” Tariman

Mapulang Saludo ang nais ipaabot ng Tomas Pilapil Command sa kabayanihan ni Kasamang Kyla! Ganyundin, ipinararating namin ang aming lubos na pakikiramay sa kanyang pamilya’t mga kaibigan.

Pekeng Engkwentro sa San Fernando Camarines Sur

Matapos ang SONA ni Duterte nitong nakaraang buwan at kasunod ng nalalapit nitong pagtatapos ng kanyang termino, sunud-sunod ang pekeng engkwentrong hinahabi ng mga yunit ng sundalong AFP-PNP-CAFGU partikular sa Bikol. Kahapon, August 9, nagpalabas muli ng pekeng balita ang sundalong AFP partikular sa Camarines Sur. Nagkaroon diumano ng engkwentro sa pagitan nila at ng […]

Magiting na Kumander at Anak ng Camarines Sur si Ka Aries

Nagbibigay-pugay ang Eduardo Olbara Command Bagong Hukbong Bayan – Camarines Sur (EOC BHB – Camarines Sur) kay Kasamang Jerry “Aries” Castro sa pinakamataas na sakripisyong ialay ang sariling buhay para sa masa at kasama sa isang depensibang labanan kahapon, 4:30 ng umaga, August 8, 2021 sa Brgy. Hubo, Pasacao, Camarines Sur. Nakabase sa lugar ang […]

Rebolusyonaryong kilusan sa Partido Area, patuloy na lalabanan ang rehimeng US-Duterte!

Mahigpit na nakikiisa ang mamamayan ng Partido Area sa malawak na paglaban ng taumbayan laban sa pasista, kurakot, taksil at pahirap na rehimeng US-Duterte. Sawang-sawa na sila sa matinding pagdarahop at karahasang dinanas nila sa mga nakaraang taon. Tulad ng maraming iba pa, nananawagan sila ng hustisya para sa lahat ng buhay at kabuhayang niyurakan […]

Pandarahas sa sibilyan at korupsyon ang nasa likod ng maruming saywar ng 83rd IBPA

Walang sindumi ang gera ni Duterte! Ang panibagong palabas na labanan sa Sagnay kung saan pinatay at pinalabas na NPA ang mga magsasakang sina Louie Austria at Benjamin Delos Santos ay kabilang sa mga serye ng pekeng engkwentrong inorkestra ng 9th IDPA sa Camarines Sur. Layunin nitong bigyang-matwid ang mas matinding militarisasyon sa ngalan ng […]

Mga magsasakang sibilyan ang pinaslang ng 83rd IBPA sa palabas na engkwentro sa Sagnay

Kinukundena ng TPC – BHB East Camarines Sur at ng buong masang Camarines Sur ang 83rd IBPA sa pagpaslang nito sa mga sibilyang sina Louie Austria at Benjamin Delos Santos matapos palabasing mga NPA na napaslang sa isang pekeng labanan sa bayan ng Sagnay noong Hulyo 20, 2021. Walang engkwentrong naganap sa pagitan ng mga […]

POLYETO | Biguin ang pasistang pananalasa ng 83rd IBPA!

Dapat labanan ng masa ng Camarines Sur ang pananalasa ng 83rd IBPA sa kanilang buhay at kabuhayan. Daragdagan lamang ng presensyang militar ang kahirapang dinaranas ng masa dulot ng nagpapatuloy na pandemya at iba pang kontramamamayang patakaran ng rehimeng US-Duterte.

Pananalasa ng RCSP sa Partido Area: Pandarambong ng mga likas-yaman, pagwawasiwas ng teror sa mga komunidad

Dinudumog ng militar ang Partido area. Mula sa siyam na barangay noong Mayo, 23 nang barangay o 61% ng bayan ng Tinambac ang sinasalanta sa kasalukuyan ng operasyong Retooled Community Support Program (RCSP). Tatlong barangay sa Lagonoy at dalawa pang barangay sa Goa ang militarisado rin. Tapat sa pagiging mersenaryo, nagsisilbing goons ng mga dambuhalang […]