Archive of Northeast Mindanao Regional Operational Command

Forced Surrender of Civilians, A Deceitful and Idiotic Move of the AFP

Similar to what have been done under previous regimes, amidst the failure of its Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) to effect the surrender of Red fighters of the New People’s Army (NPA), this administration has resorted to a deceitful and idiotic move of forcing large numbers of civilians to […]

CAFGU GIHIMONG NEGOSYO SA AFP

Pagpakamenos sa katawhan ang gipasiatab ni Duterte nga walay bahid kuno sa korapsyon sa han-ay sa AFP tungod kay disiplinado kini. Apan tataw sa katawhan ang kamatuoran nga gikan sa han-ay sa ubos nga ranggo hangtud sa mga heneral sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nalambigit sa lain-laing porma ug gibug-aton sa korapsyon ug […]

AFP Turns CAFGU into Business

Duterte’s statement that the AFP is untainted by corruption because it is disciplined, degrades the people. The fact that soldiers of the Armed Forces of the Philippines (AFP), from the lowest among its ranks to its generals, are linked to varying forms and gravity of corruption and bribes, aside from their abuses, is clear to […]

Red salute to Ka David and Ka Em-em, revolutionary martyrs

The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs!    Since Ka David and Ka Em-Em joined the New People’s Army, they learned from their revolutionary […]

Pulang Pagsaludo Alang Kang Ka David ug Ka Em-em, Mga Rebolusyonaryong Martir

Ka Ariel Montero Tigpamaba, Regional Operational Command Sa ngalan sa tanang Pulang kumander ug manggugubat ug rebolusyonaryong katawhan sa North Eastern Mindanao Region (NEMR), usa ka mapulang pagsaludo ang among gipahinungod ngadto nilang Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato ug ang sibilyan nga nabiktima, si Darwin Tejero – mga rebolusyonaryong martir! […]

Red Salute to Ka David and Ka Em-em, Revolutionary Martyrs

Ka Ariel Montero Spokesperson, Regional Operational Command The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs! Since Ka David and Ka Em-Em joined the New People’s […]

Red salute to Ka David and Ka Em-em, Revolutionary Martyrs

The Red commanders and fighters, and the entire revolutionary forces of North Eastern Mindanao Region (NEMR), renders its red salute to Kevin “Ka David” A. Banggan, Jimson “Ka Em-Em” C. Pecato and civilian Darwin Tejero – revolutionary martyrs! Since Ka David and Ka Em-Em joined the New People’s Army, they learned from their revolutionary tasks […]