Archive of New People's Army

Pagmasaker sa 14 na magsasaka sa Negros Oriental, kinundena ng Celso Minguez Command

Nakikiisa ang Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Sorsogon sa pagkundena sa nangyaring masaker sa 14 na magsasaka sa tatlong magkakahiwalay na lugar nitong Marso 30 sa Negros Oriental. Nakikiramay ang CMCBHB-Sorsogon sa mga pamilya, kaanak at mga kaibigan ng mga magsasakang walang hinangad at ipinaglaban kundi ang tunay na reporma sa lupa. […]

Kasinungalingan ang ulat ng PNP ukol sa engkwentro sa Juban

Walang katotohanan ang ipinamamalita ng 31st IBPA at ng Sorsogon Police Provincial Office hinggil sa umanoý engkwentrong naganap sa Brgy. Lajong, Juban, Sorsogon noong Abril 1, 2019 upang pagtakpan ang ginawa nilang pagsalbeyds kay Michael Ismer, isang sibilyan na inakusahan nilang myembro ng NPA. Nauna nang inilabas ng CMC BHB-Sorsogon ang pahayag ng pagkundena sa […]

Pagpupugay kina Kasamang Pilar at Ka JM!

Iginagawad ng Celso Minguez Command-BHB Sorsogon (CMC- BHB Sorsogon) ang pinakamataas na pagpupugay sa dalawang Pulang mandirigma, sina Ka Pilar at Ka JM, na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay para sa sambayanan. Nitong Marso 24, nagbuwis ng buhay sa isang depensiba sa Brgy. Tinampo, Bulusan, Sorsogon si Joseph “Ka Pilar” Loyola. Ganap na […]

A Rejoinder to the Malicious and Slanderous Publicity of the AFP-PNP On the NPA’S Improvised Explosive Devices and on “Localized Peace Talks” to Malign the Revolutionary Movement in the Ilocos-Cordillera

Since the time the NPA have been using the so-called Improvised Explosive Devices (IEDs) to advance the National Democratic Revolution through People’s War against the Filipino people’s three basic problems of US imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism, the fascist commanding officers of the reactionary AFP-PNP forces – who are the candid protectors of the big […]

Phil Army Ken PNP: Kaanoman Ket Saan A Salaknibti Umili

Iti panagrambak iti maika-50 nga anibersaryo na, tallo a naballigi nga opensiba ti inpatungpal ti NPA – Mt. Province iti sidong ti Leonardo Pacsi Command (LPC) laban iti nagtipon a puersa ti AFP ken PNP nga agisaysayangkat ti operasyon kombat. Idi Marso 29, hinaras ti NPA dagiti puersa ti PNP-Regional Mobile Force (RMF) iti kabakiran […]

Phil Army and PNP Never Defend the People

As it celebrates its 50th anniversary, the NPA of Mt. Province under the Leonardo Pacsi Command (LPC) launched three successful offensives against the joint forces of the AFP and PNP who were conducting combat operations. On March 29, the said unit of the NPA harassed the troops of the PNP-Regional Mobile Force (RMF) on the […]

Lehitimo ang Command-Detonated Explosive Devices ng NPA

Pinabubulaanan ng Leonardo Pacsi Command ang paratang ng PNP na lumalabag sa Rules of War at International Humanitarian Law ang NPA sa paggamit ng mga Improvised Explosive Devices (IED) sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad nito laban sa pinagsanib na puersa ng PNP-Cordillera at 54th IB Phil Army noong Marso 29, Marso 31 […]

Command-Detonated Explosive Devices of the NPA are Legitimate

The Leonardo Pacsi Command belies the PNP’s allegation that the NPA is violating the Rules of War and International Humanitarian Law in using Improvised Explosive Devices (IED) in the series of tactical offensives it launched against the joint forces of PNP-Cordillera and the 54th IB Phil Army on March 29, Mach 31 and April 2 […]

The People’s War Rages On!

In celebration of the 50th founding anniversary of the New People’s Army (NPA), the Leonardo Pacsi Command (LPC) of NPA-Mountain Province launched three successive tactical offensives against operating troops of the Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 15 and Special Action Force (SAF) of the Philippine National Police (PNP) and the 54th IB of the Philippine […]

Pagpupugay kina Kasamang Pilar at Kasamang JM!

Si Ka Pilar Iginagawad ng Celso Minguez Command-BHB Sorsogon (CMC- BHB Sorsogon) ang pinakamataas na pagpupugay sa dalawang Pulang mandirigma, sina Ka Pilar at Ka JM, na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay para sa sambayanan. Nitong Marso 24, nagbuwis ng buhay sa isang depensiba sa Brgy. Tinampo, Bulusan, Sorsogon si Joseph “Ka Pilar” […]