Archive of New People's Army

Bagong “peace panel” ni Duterte, isang kontra-rebolusyonaryong military panel

Kahungkagan ang muling pagbubuo ng sira-ulo at ulyaning si Duterte ng bagong “peace panel” nito matapos buwagin ito noong nakaraang buwan. Sa kahangalan niya, nangangarap pa siyang mapasusuko ang rebolusyonaryong kilusan at mapapaniwala ang taumbayan na makakamit nito ang kapayapaan sa bansa. Taliwas sa ipinangangalandakan ni Duterte, isang military panel ang planong buuin bilang pamalit […]

Abuso militar sa Escalante ang sa likod sang kabutigan kag pagtinikal sang 79th IBPA

Nagapadayon ang pasistang pag-atake sang mga katapu sang 79th IB Philippine Army, PNP-SAF kag RMF batok sa mga mangunguma, mangingisda kag sibilyan sa Norte ka Negros. Makahuluya nga mga pagtinikal ang ila kuno mga “kadaugan batok sa rebolusyonaryong hublag” kag ang ila mga kabutigan nga resulta sang ila operasyon. Ginhimo na gihapon “accomplishment” sang AFP […]

Pagnanakaw at pananakot ng 31st IB PA sa Sorsogon

Mariing naming kinukundena ang pinakabagong paglabag sa karapatang tao na ginawa ng mga ahente ng estado laban sa mga residente ng Brgy. San Juan Daan, Bulan, Sorsogon. Bandang 5:30 ng hapon nitong Abril 8 nang dumating sa sentro ng baryo ang mga armadong kalalakihang sakay ng 2 van, 2 truck at ilang motorsiklo. Pwersahan nilang […]

Military abuses in Escalante lie behind the false claims and pomposity of the 79th IBPA

Fascist attacks by elements of the 79th IB Philippine Army, PNP-SAF and RMF continue against the peasants, fishermen, and civilians of North Negros. Their so-called victories against the revolutionary movement are nothing but shameless pomp, along with the false claims they report as “accomplishments” in their fascist operations. The arrest of two fishermen in Escalante […]

Ideklarang Persona non grata ang AFP, PNP at DENR

Pagkatapos magtamo ng mga kaswalti sa serye ng taktikal na opensiba na inilunsad ng NPA laban sa kanila sa Bauko at Tadian, Mt. Province noong Marso 29, Marso 31 at Abril 2, lantad na lantad ang AFP at PNP sa midya at publiko na nagpapalaganap ng saywar upang linlangin at sindakin ang mamamayan. Ang tuloy-tuloy […]

IDEKLARA TI AFP, PNP KEN DENR A PERSONA NON GRATA

Kalpasan a nagsagaba manipud iti kaswalti kadagiti serye ti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA kadakuada idiay Bauko ken Tadian, Mt. Province idi Marso 29, Marso 31 ken Abril 2, ti AFP ken PNP ket agipaspasaknap iti midya ken publiko ti psywar tapno allilawen ken butbutngen ti umili. Ti awan sarday ken napeklan a […]

Declare the AFP, PNP and DENR Persona non grata

After suffering from casualties on the series of tactical offensives launched by the NPA against them in Bauko and Tadian, Mt. Province last March, 29, March 31 and April 2, the AFP and PNP are out on the media and public streaming massive psywar to deceive and terrorize the people. The AFP and PNP’s unrelenting […]

10 Dahilan Kung Bakit Dapat Pakamahalin Ang New People’s Army

1. Ang NPA ay Disiplinado — magagalang, hindi nananakit o nagmumura sa masa 2. Ang NPA ay hindi kumukuha ng hindi kanila — nagbabayad nang tama para sa binili at isinasauli ang lahat ng hiniram 3. Ang NPA ay nagbabayad para sa anumang nasira — Noong 2018, sa dalawang magkahiwalay na ambus na isinagawa sa […]

Kagitingan ang lumaban para sa masang api

Para sa Araw ng Kagitingan, April 9, nagpupugay ang Leonardo Pacsi Command, NPA-Mt.Province, sa lahat ng beteranong magiting na nakipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas noong panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Nitong nagdaang linggo, ipinamalas rin ng mga Pulang kumander at mandirigma ang kanilang kagitingan sa tatlong magkakasunod na sagupaan sa Bauko at Tadian, Mt. Province. […]

Hinggil sa access fee sa panahon ng eleksyon

Naninindigan ang Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt.Province) na tanging sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon malulutas ang mga pundamental na suliranin ng sambayanang Pilipino. Walang tunay na pagbabagong makakamit sa ilalim ng burges at reaksyunaryong eleksyon. Gayunpaman, kinikilala at hinahamig ng rebolusyonaryong kilusan ang mg kandidato, grupo, at partido na may mga progresibong pananaw, tindig at/o programa […]