Archive of New People's Army

Hinggil sa bulaang ulat ng 85th IBPA sa naganap na labanan noong Hunyo 11, 2019

“Kung ang pinuno ay haling, mga basalyos pa ba ang gumaling” Walang kahihiyan ang pagsisinungaling ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa inilabas nitong balita pagkatapos ng labanan sa pagitan ng NPA at AFP noong Hunyo 11 sa Sityo Bunga, Barangay Villa Nacaob sa bayan ng Lopez. Ayon sa balita sa […]

Itandudo ti rebolusyunaryo a hustisya para kadagiti i-agawa ken amin a biktima ti kinaawan hustisya

Apresyaren ti Leonardo Pacsi Command (NPA – Mt. Province) ti narimbaw a takder dagiti kapamilya ken kailian dagiti tallo nga iAgawa a biktima ti pammapatay ken dagiti daddumapay a maseknan nga umili ti Mt. Province ken Abra a gun-oden ti hustisya babaen ti nainkappiaan a pamuspusan imbes a bales wenno tribal war. Gapu ti nabayag […]

Pahayag at Panawagan sa mga Palaweño

Alinsunod sa whole of nation strategy ng Campaign Plan “Kapanatagan” binuo ng rehimeng US-Duterte ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa ilusyong ganap na tapusin ang limang dekadang armadong tunggalian sa Pilipinas sa pagitan ng mga rebolusyonaryong grupo na kinakatawan ng CPP-NPA-NDFP laban sa mga malalaking burgesya kumprador, panginoong may-lupa, […]

Ubos-lakas na manindigan at makibaka para wakasan ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Ubos-lakas na manindigan at lumaban sa pasistang pang-aatake sa mga sibilyan sa paglabag ng karapatang pantao sa pamamagitan ng panghaharas ng mga mamamayan, panggigipit, pang-aaresto sa mga gawa-gawang mga kaso at pamamaslang ng mga berdugong pwersa na AFP at PNP sa ilalim sa dikta ng papet na rehimeng US-Duterte. Sa pagpapatupad ng hindi makataong MO#32, […]

Pagpupugay sa mga aksyong militar ng AMC-NPA Quezon laban sa mga atake ng AFP

Ipinapaabot ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang pinakamataas na pagpupugay sa mga Pulang Mandirigma at Kumander ng Apolonio Mendoza Command – New People’s Army (AMC – NPA) sa Quezon laban sa mga atake ng AFP sa magkaibang distrito ng probinsya. Inilunsad ng AMC – NPA ang […]

Mga atake ng 203rd Bde sa mga Mindoreño at kapamilya ng mga martir, mariing kinundina

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command NPA ST ang panggigipit ng AFP-PNP sa mga kapamilya ng mga namartir na Pulang mandirigma sa Sityo Mawan, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Hunyo 13. Isang desperadong hakbang at malinaw na paglabag sa karapatan ng mga kamag-anak na kunin ang kanilang mga kapamilya upang mabigyan ng disenteng libing. […]

Hinggil sa insidente sa Juban nitong Hunyo 24

NITONG Hunyo 24, isang team ng NPA ang inatasang arestuhin si Cpl. Ruel Alarma, intelligence operative ng 31st IBPA, upang maimbestigahan sa kaniyang pagkakasangkot sa mga ekstrahudisyal na pamamaslang sa probinsya. Isang pormal na asunto ang nakasampa laban sa kanya sa Pamprobinsyang Hukumang Bayan kaugnay ng ilang pagpatay nitong mga nakaraang taon. Papalapit ang arresting […]

Kasamang Edwin “Dupax” Dematera

  “Ang kamatayan ay pangkaraniwan, nagkakaiba lamang ng kahulugan, kung sino ang ipinakikipaglaban!” Sinumang rebolusyonaryo ay nakahanda sa anumang sakripisyo kaakibat ng kanyang pagkilos para sa pagpapalaya ng bayan. Ganito inilaan ni Edwin “Ka Dupax” Dematera ang kanyang buhay bilang isang tunay na kawal ng mamamayan. Nagmula si Ka Dupax sa uring panggitnang magsasaka. Panlima […]

Pahayag at bukas na liham sa mga opisyal ng bayan sa prubinsya ng Masbate

Nitong nakalipas na linggo ay may nakaabot sa aming impormasyon na ilang mga matataas na opisyal ng 2nd IBPA at PNP Masbate PPO ang mag-iikot sa dalawampu’t isang (21) mga bayan at lungsod ng Probinsya ng Masbate upang makipagdayalogo sa mga opisyal ng bayan, partikular sa mga bagong halal. Mayor na pag-uusapan ay ang hikayatin […]

Hinggil sa bulaang ulat ng 85th IBPA sa naganap na labanan noong Hunyo 11, 2019

“Kung ang pinuno ay haling, mga basalyos pa ba ang gumaling” Walang kahihiyan ang pagsisinungaling ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines sa inilabas nitong balita pagkatapos ng labanan sa pagitan ng NPA at AFP noong Hunyo 11 sa Sityo Bunga, Barangay Villa Nacaob sa bayan ng Lopez. Ayon sa balita sa […]