New People's Army

Dakong kumpanya sa mina nga nagguba sa kinaiyahan gisilotan sa NPA!
January 03, 2019

Madaugon nga gisilotan sa usa ka yunit sa NPA ilawom sa MT. Cansermon Command niining Enero 2, 2019, ala una pasado sa kabuntagon ang Pilipinas Eco-friendly Mining Corporation (PEMC) usa sa dagkong mga kumpanya sa mina nga nag-operate sa bukirong bahin sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental. Ang PEMC nagsupply og silica sa pulo ka […]

Read more

Victorious raid of Philippine Army – CAFGU detachment in Kalinga, response to Duterte’s call to pulverize the NPA
January 03, 2019

  The Chadli Molintas Command of NPA-Ilocos Cordillera hails the Lejo Cawilan Command of NPA-Kalinga for the successful raid of the Philippine Army (PA)-CAFGU detachment in Western Uma, Lubuagan, Kalinga which was executed in the early hours of December 23, 2018. This is the answer of the NPA-Ilocos Cordillera to the arrogant call of Duterte […]

Read more

Red salute to the 50th anniversary of the Communist Party of the Philippines!
January 02, 2019

  With utmost honors, the Leonardo Pacsi Command (LPC) salutes the Communist Party of the Philippines (CPP) as it celebrates its 50th founding anniversary. We take pride in recalling the great achievements of the Party and the revolution in the past 50 years. We pay our highest tribute to all martyrs, comrades in the Party […]

Read more

Confront and frustrate the US-Duterte regime’s martial law in Negros Island this 2019
January 01, 2019

The Apolinario Gatmaitan Command of the New People’s Army (AGC-NPA) in Negros Island strongly condemns the terror sown from the implementation of the Synchronized Enhanced Managing of Police Operations (SEMPO) under the diabolical “Oplan Sauron” by the composite troops of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) with the aim […]

Read more

Bulawanong pagtimabaya sa ika 50 ka tuig nga kasumaran sa Partido Komunista ng Pilpinas!
December 26, 2018

Sa tumang kamaya isaulog sa tibook rebolusyonaryong pilipino,mga higala,simpatisador ug alyadong organisasyon niini sulod ug gawas sa nasud ang bantugang kadaugan sa PKP gikan 1968 hangtod sa kasamtangan.Sa lima ka dekadang pag asdang sa pagpangulo diha sa tanang nataran nahimo kining inspirasyon sa ubang gustong mag rebolusyon tungod kay nakita ang kahusto sa pang ideolohiya,pangpolitika […]

Read more

Pahayag ng Pakikiisa sa Pagdiwang ng Ika-50 Anibersaryo ng PKP-MLM
December 26, 2018

Maagang bahagi ng 1970’s nang makarating ang mga kasama sa sona sa hangganang Quezon- Bicol. Sa panahong ito ay nagkaroon ng mga panimulang ugnay sa masa hanggang sa mabuo ang mga unang grupo ng magsasaka. Nasimulan na ang pagkakaisa at pagkilos ng ilang kontak at organisadong masa sa pamamagitan ng suyuan o palitan ng lakas […]

Read more

Taas kamaong nagpupugay ang Edmundo Jacob Command sa ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2018

Dakilang ginintuang taon ng pamumuno ng PKP sa mahigpit na pagtangan ng teoritikang gabay ng Marxismo Leninismo Maoismo (MLM) sa praktikal na paglalapat ng mga prinsipyo at taktika sa kongkretong pagsusulong digmang bayan, sa buhay at kamatayang pamumuno sa rebolusyong Pilipino. Sa mga taong ito, inspirasyon natin ang walang pag-iimbot na sakripisyo at pag-aalay ng […]

Read more

Pagbati sa Ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong Disyembre 26,2018!
December 26, 2018

Ang ating Partido ay 50 taon na ngayon ñ dumaan sa mga liku-likong landas pero kinayang alpasan dahil sa napapanghawakan ang Teoryang Gabay na Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Bagamat dumaan tayo sa mga paglihis sa nakaraan, kinaya natin itong pangibabawan sa pamamagitan ng Ikalawang Dakilang KiIusang Pagwawasto (IDKP) na nagresulta ng panibagong pagsulong ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon. […]

Read more

Mensahe sa Ika 50 taong Anibersaryo ng Partido – NPA Partido Area, Camarines Sur
December 26, 2018

Sa okasyon ng ika 50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas tinatanaw ng Tomas Pilapil Command at ng buong rebolusyonaryong kilusan pinamumunuan nito kabilang ang buong mamamayang aping pinaglilingkuran nito ang higit na pag abante at pagsulong ng digmang bayan sa buong probinsya sabay sa pag-abante ng digmang bayan sa buong kapuluan. Ginugunita […]

Read more

Ipagbunyi ang Ginintuang Taon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Paglilingkod sa Sambayanang Pilipino!
December 26, 2018

Lipos ang kagalakan at pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Komiteng Larangan sa North Central Abra at ng mga pulang kumander at mandirigma ng Agustin Begnalen Command NPA-Abra sa pagbubunyi ng sambayanang Pilipino sa maika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Ito ang ginintuang taon ng pinakapuspusang paglilingkod ng Pilipinong komunista […]

Read more