Archive of New People's Army

Indi malutos sa ika-52

Sining damlag lang ang 3ID,PA, PRO-6 kag NTF-ELCAC ang naghimo sang lain-lain nga porma sang publisidad sa midya para pakalainon ang selebrasyon sang ika-52 nga pagkatukod sang New People’s Army sa isla sang Panay. Sa pagpamuno sang pikoy sang TF-ELCAC nga si Jeffrey Celiz, Winnie Doblizo kag iban pa nga mga traidor nga ginbayran sang […]

Ubos-kusog nga batuan kag paslawon ang terorismo sang pasista nga rehimen sa Panay! Makahas nga isulong ang inaway banwa!

Download here: PDF Read in: Pilipino Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa! Upod sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga nagahimakas, saulogon naton ang subong nga makasaysayan nga adlaw nga may mapagsik […]

Ubos-kayang labanan at biguin ang terorismo ng pasistang rehimen sa Panay! Mapangahas na isulong ang digmang bayan!

Download here: PDF Read in: Hiligaynon Maalab na pagbati sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa Panay at buong bansa na nagdiriwang ng ika-52 taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng mga rebolusyonaryong pwersa at sambayanang nakikibaka, ipagdiwang natin ang makasaysayang araw na ito nang may masiglang pagbalik-tanaw sa mga natipong tagumpay […]

Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command sa ika 52 nga anibersaryo sang NPA

Listen to audio: https://youtu.be/zYRbZS4D9Jk Sa okasyon sang ika 52 nga pagsukat sang pagkatukod sang New People’s Army (NPA) sang March 29, 1969, ang rehiyunal nga komand sang NPA sa isla sang Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command, nagahatag sang iya pagsaludo sa tanan nga pulang komander kag pulang hanagaway kag pagkilala sang mga kadalag-an […]

Ika-52 anibersaryo ng NPA, ipinagdiwang ng Melito Glor Command at mamamayan ng TK

Militante ang pagdiriwang ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command (MGC) at mamamayan sa ika-52 anibersaryo ng NPA. Inilugar ang selebrasyon sa gitna ng mga operasyong militar ng AFP-PNP. Sinimulan ng mga yunit ang pagdiriwang sa pagtataas ng bandila ng CPP at NPA. Dinaluhan ito ng mamamayan mula sa kanayunan at kalunsuran. Ligtas […]

NPA: Padayon magabatu, padayon magabaskog

Ang New People’s Army magapursigir sa pagsulong sang husto nga linya sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon, bilang kalubaran sang sandigan nga problema nga ginabunga sang mala-pyudal kag malakolonyal nga kahimtangan sang Pilipinas kag lubos ini nga magapaidalom sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ini, ang magagarantiya sa pagpa-abanse sang rebolusyon kag sa […]

Ipagtanggol ang masang Bikolano mula sa diktadura ni Duterte! Pag-ibayuhin ang armadong pakikibaka sa rehiyon!

Download statement here: PDF Binabati ng Romulo Jallores Command ang mga pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, milisyang bayan at yunit-pananggol sa sarili sa pagdiriwang ng buong bansa sa ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan. Pinakamataas na pulang pagsaludo ang iginagawad sa lahat ng nag-alay ng buhay para pagsusulong ng […]

Rebolusyonaryong hustisya para sa mga martir sang Cadiz!

Read in: English Ginpatuman sang mga operatiba sang Roselyn Jean Pelle Command – New People’s Army Northern Negros Guerrilla Front ang desisyon sang rebolusyonaryong hukmanan sang banwa kag demokratikong gubyerno sang pumuluyo nga silot kamatayon batok kay Gerallie “Larry” Porre sang Sitio Aluyan Barangay Caduhaan, Cadiz City sadtong Marso 26. Si Porre, isa ka anay elemento […]

Revolutionary justice for the martyrs of Cadiz!

Read in: Hiligaynon Operatives of the Roselyn Jean Pelle Command – New People’s Army Northern Negros Guerrilla Front carried out the standing order of the revolutionary people’s court and democratic government, and meted death against Gerallie “Larry” Porre of Sitio Aluyan Barangay Caduhaan, Cadiz City last March 26. Porre, a former element of the paramilitary […]

Itaas ang antas ng ating pakikibaka sa ika-52 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

Nagpupugay ang Santos Binamera Command NPA – Albay (SBC-BHB Albay) sa lahat ng magigiting na Pulang mandirigma at mahuhusay na mga kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa buong kapuluan. Taas-kamaong pinagpupugayan din natin ang mga kasamang martir na nauna nang nagbuwis ng kanilang buhay bilang pinakamataas na sakripisyong kanilang inialay alang-alang sa sambayanang Pilipino. […]