Archive of New People's Army

Peke nga pagpasurender tinubdan sa korapsyon

Translation: Pilipino Ang nabutyag nga modus sa 11th IB nga pagpasurender sa mga sibilyan sa kabukiran pinaagi sa pagpangilad ug pagpanghulga usa usab ka tinubdan sa korapsyon. Kini ang gipahayag ni Ka Estrella Banagbanag, tigpamaba sa Rachelle Mae Palang Command ( RMPC)-NPA Southeast Negros, human gibalita nga adunay 40 ka milisya sa NPA ang misurender […]

62nd IBPA Wala Untat nga Naga-atake sa mga Komunidad sang mga Mangunguma kag IP’s o mga Tumandok sa Kabukiran

Sa pihak sang epekto sang pandemya sa COVID-19 sa palangabuhian sang pumuluyo sa kaumahan, wala man untat ang pagpang-atake sang 62nd IBPA sa mga mangunguma kag mga tumandok sa bukiran sang Central Negros. Masobra pa sa COVID-19 nga ginakahangaw-an sang pumuluyo ang mga ginalunsad nga operasyon militar tungod sa tagsa ka operasyon sini sa kaumahan […]

Hustisya para sa mga biktima sang SEMPO! Silutan ang pasista nga rehimen! Magintra sa NPA!

Paghanduraw sang may kaakig kag pagpakamala-ut sa pagsukat sang ginpatigayon nga SEMPO sang mga berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP sa isla sang Negros Gapahayag sang mabaskog nga kaakig kag pagpakamalaut NPA-Negros upod sa bilog nga katawhan nga Negrosanon sa pagdumdom sa pagsukat sang mga kamatayon bangud sang ginlunsar nga Synchronize Enhanced Managing of Police Operations […]

Kumpanya sa konstruksyong nag-alagad sa large scale mining ug multinasyunal, gisilotan sa NPA-South Cotabato

Usa ka aksyong pagsilot ang gipahamtang sa New People’s Army-South Cotabato batok sa ABU-Gemma Construction Company, usa ka lokal nga kontraktor sa mayor nga mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon sa Far South Mindanao. Ang naasoyng aksyon nahitabo niadtong Hunyo 15, 2020 sa Purok Pag-asa, Brgy. Veterans, sa lungsod sa Surallah. Pipila ka mga dagkung ekwipo […]

NPA-South Cotabato punishes construction company catering to large scale mining and multinationals

The New People’s Army-South Cotabato carried out a punitive action against the ABU-Gemma Construction Company, a local contractor of major government infrastructure projects in the Far South Mindanao Region. The action took place on June 15,2020 in Purok Pag-asa, Brgy. Veterans, Surallah town. Several company heavy equipments were burned in the said incident. Damages are […]

AFP artillery shelling spree terrorizes residents in San Jose De Buan, Samar

  The Efren Martires Command of the New People’s Army in Eastern Visayas condemns the Armed Forces of the Philippines for conducting wholesale artillery shelling in the hinterlands of San Jose de Buan, Western Samar. The operations proved futile as no NPA unit was in the area and were done by the military to instill […]

NPA-Western Samar scores victories against Army troops securing large mining project

  The New People’s Army in Western Samar (Arnulfo Ortiz Command or AOC) today announced successful sniping operations against Philippine Army troops conducting clearing operations for a potentially destructive large-scale mining project. Three soldiers were left dead while another was severely wounded after the Red fighters successfully sniped troops under the 8th Infantry Division conducting […]

Duterte kag Pasaporte: mga pasista kag korap nga halimaw nga nagahalit sa Negrosanon

Translation: English Ang nagalala nga wala sang tupa kag mapang-atake nga mga gipahayag sang reaksyunaryo nga gobyerno kag mga mersenaryo nga armado ang nagadugang lang sa kasakit kag pag-antus nga nabatyagan sang mga Negrosanon kag pumuluyong Pilipino. Sa lain-lain nga mga pahayag, ginpamatud-an lang liwat nila ni 303rd brigade commander Pasaporte kag iya nga commander-in-chief […]

Duterte and Pasaporte: fascist and corrupt monsters that plague the Negrosanon

Translation: Hiligaynon The increasingly tactless and hostile remarks of the reactionary government and its armed mercenaries are adding insult to injury of the suffering Negrosanons and the Filipino people. On separate statements, 303rd brigade commander Pasaporte and his commander-in-Chief Duterte have reaffirmed their long-unveiled monstrous character. Pasaporte has red-tagged legal democratic organizations and its membership […]

Fascist 15th IB ambushed and sniped, military asset punished by NPA-ASJC

The NPA-Armando Sumayang Jr. Command of Southwest Negros Guerilla Front successfully mounted a tactical offensive against the AFP’s 15th Infantry Battalion in Barangay Pinggot, Ilog, Negros Occidental last July 8, 2020. The AFP succumbed to at least 16 casualties, with 12 killed-in-action and 4 wounded-in-action. A military asset in the same barangay was also punished […]