New People's Army

Pagpupugay sa mga rebolusyonaryong Martir
August 20, 2019

Marubdob na nagpupugay at dinadakila ng Armando Catapia Command (ACC)-NPA Camarines Norte ang mga martir ng rebolusyon na sina Ronie “Ka Jake” Abellada Bongcolmo at Rogelio “Ka Oris” Rato kapwa ng NPA West Camarines Sur , Ka Obet at Ka Cardo ng NPA East Camarines Sur . Sila ang mga Pulang kumander at mandirigma ng […]

Read more

Bibiguin ng Masang Bikolano ang RTF
August 20, 2019

  Hindi kailanman magtatagumpay ang isang gerang kinatatangian ng pagiging marahas, kontra-mamamayan at reaksyunaryo. Ilanmang task force ang buuhin at pamunuan ng 9th IDPA, hindi ito magwawagi laban sa makatarungan at makatwirang rebolusyon ng mamamayan. Tiyak na bibiguin ng masang Bikolano, katuwang ang rebolusyonaryong kilusan, ang bubuuhing Regional Task Force at kakambal nitong pang-aatake sa […]

Read more

NPA scores victories anew, frustrates 20th IB in Northern Samar
August 20, 2019

The New People’s Army (NPA) in Northern Samar successfully launched harassment operations against military troops responsible for the killing and strafing of civilians, including a barangay captain, the regional command of the NPA in Eastern Visayas today reported. At least 4 soldiers of the 20th Infantry Battalion-Philippine Army were confirmed killed while several others were […]

Read more

Pambobomba sa Lidong, Dagang, Caramoan, Tuntungan para sa Pinatinding RTFECI sa Rehiyong Bikol
August 14, 2019

  Tumitilaok na parang tandang si Maj. Ricky Anthony Aguilar sa paghahambog sa matagumpay diumanong taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan kahapon, Agosto 13, alas-dos ng hapon sa Lidong Dagang, Caramoan. Sa loob ng isa’t kalahating oras, isinagawa ng 83rd IB at Air Force of the Philippines ang pinakamagastos na moro-moro sa kasaysayan ng […]

Read more

Pahayag angot sa deklarasyon sang persona non-grata sang Maasin LGU
August 14, 2019

Wala sang unod kag kabilinggan ang pagdeklarar sang Maasin LGU nga persona non grata ang CPP-NPA sa ila banwa. Ang ini nga deklarasyon bunga lamang sang sulsol sang AFP kag sang militarista nga sekretaryo sang DILG nga si ex-general Eduardo Año kag wala nagapakita sang matuod-tuod nga sentemyento sang pumuluyong Maasinanon. Kaladlawan nga sa tunga […]

Read more

Ibutaktak ken labanan ti panangallilaw ken pammutbuteng ti 24th IBPA iti Mt. Province!
August 13, 2019

  Saanen a mailibak dagiti tropa ti Philippine Army (PA) ti pudno a kagagalad ti reaksyunaryo nga Estado — manangallilaw, naranggas, ken kontra-umili. Ipabpablaak ti Leonardo Pacsi Command ( NPA – Mt. Province ) ti panangaramat dagiti tropa ti 24th Infantry Battalion kadagiti daan a taktika ti saywar (psychological warfare) tapno buraken ti panagkaykaysa ti […]

Read more

Sirang plakang propaganda ng AFP at PNP
August 12, 2019

Hindi na bago ang ipinamamarali ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pamamagitan ng desperadong kinatawan nito na si Delfin Lorenzana na ang pagrerekrut sa mga unibersidad at iba pang eskwelahan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay palatandaang “laos” na ang PKP. Mula’t sapul bago itayo ang PKP, sumibol muna ang mga lihim […]

Read more

54th IB PA idi inggana tatta: Dakkes, Naranggas ken Bastos!
August 11, 2019

“Nakapatpateg ken saan nga ipapaidam dagiti karbengan ti umili nga ibangon ti maysa a nainkalintegan, demokratiko ken addaan kappia a gimong, agipatpatungpal kadagiti epektibo nga addang nanigurado laban iti pananglipit ken tiranya kas iti rehimen a Duterte.” –Article 2, Maikatlo a paset – Panagrespetar kadagiti karbengan Pantao, CARHRIHL (Kumprehensibo a Tulagan iti Panagrespeto iti Karbengan […]

Read more

Isa ang patay at dalawa ang sugatan sa hanay ng kasundaluhan sa pagbigo ng NPA-Quezon sa atake ng AFP-PNP
August 07, 2019

Matagumpay na binigo sa serye ng mga labanan ng mga pwersa ng Apolonio Mendoza Command (AMC-NPA-Quezon) ang atake ng mahigit 100 magkasanib na tropa ng 80th IB-PA at PNP Regional Mobile Force Battalion noong Hulyo 28 hanggang Hulyo 30, 2019. Naganap ang unang labanan noong Hulyo 28 ng hapon sa ganap na 4:30pm na nagresulta […]

Read more

Hinggil sa pangingikil ng mga impostor sa Villa Karanghan, San Felipe, Naga City
August 07, 2019

Mga impostor ng BHB ang may kagagawan ng pangingikil sa Villa Karanghan, San Felipe, Naga City. Walang ibang layunin ang ganitong modus kung hindi manghuthot ng pera mula sa masa at takutin sila habang sinisiraan ang pangalan ng BHB. Makatarungan at nakabatay sa pagsusuri sa uri ang pagpapatupad ng rebolusyonaryong pagbubuwis. Tinitiyak ng mga kasamang […]

Read more