Archive of Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command)

Attempted slay, theft and other rights abuses marked Siaton operation

The ongoing military operation in the three barangays of Siaton, Negros Oriental that started on Christmas day has resulted in mounting cases of human rights violations and military-police brutality on civilians. At least 10 cases of rights abuses such as attempted extra-judicial killings, forcible entry & occupation of houses, theivery inside occupied houses, interrogation, threat […]

Maghimakas indi mahadlok, malig-on nga atubangon ang terorista nga rehimen US-Duterte!

Lab-as pa sa huna-huna sang pumuluyo ang natabu nga pagpamatay kag ilegal nga pagpangdakop sa mga mangunguma sa syudad sang Guihulngan kag Canlaon, mga banwa sang Siaton, Santa Catalina, Mabinay kag Manjuyod sang Negros Oriental paagi sa paglunsar sang Synchronized Enhanced Management of Police Operation (SEMPO) ukon Oplan Sauron. Gintigayon ini sang gintingub nga pwersa […]

11th IB using Siaton clash as pretext to intensify militarization

Desperate over its failure to inflict maximum damage on the NPA during and after the Siaton Christmas Eve clash, the 11th IB & and 705th RMFB fascist troops are now venting their ire on civilians and intensified militarization on areas already besieged by RCSP. Since Christmas day, about 90-120 troops aboard 5 military trucks were […]

Sugata-on sang pagbato ang demonyo nga pagpamintas sang rehimeng US-Duterte!

Ang demonyo nga Synchronized Enhanced Management Police Operation(SEMPO) nga ginlunsar sang rehimeng Duterte sa Isla sang Panay sa idalom sa pagpamuno ni Gen. Debold Sinas kaangid sa nahitabo sa Sauron 1 kag 2 sa Negros nga nag utas sang 20 ka kabuhi kag gatos nga gindakop sa peke nga kaso. Ang nahitabo sa probinsya sa […]

Kondenaron ang Utok sang Madinuguon nga Operasyon

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command- New People’s Army (LPC-NPA), ang Indi makatarunganon nga sinkronisado nga operasyon sang Philippine National Police- Criminal Investigation and Detection Group-6 (PNP-CIDG-6) sa idalom sang pagpamuno ni Col. Gervacio Balmaceda sang CIDG-6 kag Armed Forces of the Philippines (AFP) sa idaum sang 12th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) kahapon […]

Pabayaron ang Pasistang Rehimeng US-Duterte sa iyang Pagtapak sa Tawhanon nga Kinamatarong

Ginakomemorar sang bug-os nga pumuluyo sang Cental Negros ilabi na sang pumuluyong Guihulnganon ang ika-2 na ka tuig nga pagsukat sang madinuguon mga joint-operation sang Philippine National Police (PNP) kag Armed Forces of the Philippines (AFP) nga amo ang Synchronize Enhance Management of Police Operation (SEMPO)/ Oplan Sauron sa Guihulngan City, Negros Oriental sa diin […]

Army Lt., enlisted personnel killed in Siaton clash; 2 others wounded

The statement of RMPC yesterday said that four soldiers were killed along with two red fighters in Siaton AFP/PNP-NPA clash on Christmas Eve. But latest data from reliable sources within the reactionary government further revealed that among those killed in action (KIA) was an Army lieutenant and an enlisted personnel. And another two soldiers were […]

Pahayag sang Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, NPA Negros Island sa pagsaulog sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)

Okasyon agud pasidunggan ang mga kadalag-an sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines Sa okasyon sang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP) ang tanan nga opisyal kag hangaway sang New People’s Army (NPA) sa Negros sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command nagapa-abot sang mainit nga pagsug-alaw sang iya pagsukat. Okasyon […]

Pasingkion ang Inaway Banwa kag Rumpagon ang Tiraniyang Rehimeng US-Duterte!

Madinalag-on nga ginasaulog naton karon nga adlaw ang ika-52 ka tuig nga pagsukat sang Partido Komunista sang Pilipinas. Kadungan sa sining kahiwatan ang paghatag sang rebolusyonaryong pagpasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir diin naghalad sang ila kinaalam, ikasarang kag bilidhon nga kabuhi sa kadalag-an kag pagpalig-on sang aton Partido gikan sa wala sadtong 1968 tubtob […]

Ubos kusog nga pagpakig-away sang pumuluyo batok sa pasistang atake sang US-Duterte nga rehimen

Sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas- MLM, aton sug-alawon sang mainiton kag puno sang kahulugan ang pagsukat sang aton Partido sa Disyembre 26, 2020. Ang Mt. Cansermon Command (MCC) lubos nga nagasaludar sa mga maisog kag isganan nga mga katapo kag kadre sang Partido, mga Pulang Hangaway kag Kumander sang […]