Archive of NDF-Southern Tagalog

Magkaisa at labanan ang lantarang agresyon ng bansang China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea!

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang karuwagan at kawalan ng kongkretong aksyon ng gubyernong Duterte sa harap ng lantarang panghihimasok at paglapastangan ng bansang China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS). Umaasa na lang ang gubyernong Duterte sa kinagawian nitong paghahain ng “walang ngiping” diplomatic protest sa pag-aakalang sa pamamagitan nito ay kusang […]

Kababaihan, ibagsak ang teroristang rehimeng US-Duterte! Pakamahalin ang tunay na hukbo ng bayan!

Nagbubunyi ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ng Timog Katagalugan (MAKIBAKA-TK) sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan na mahigpit na pinagiibayo ang rebolusyong adhikain sa kabila ng matinding panliligalig ng krisis pang-ekonomya, pangkalusugan, at pangkalayaan dulot ng manyak, kriminal na rehimeng US-Duterte at Tsina. Sa gitna ng panahon ng kagipitan dulot ng pandemya, patuloy […]

ARMAS-BDS: Mabuhay ang ika-52 aniberseryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sugpuin ang pandemya ng pasismo! Lansagin ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Buong pwersang pinagpupugayan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan Balangay Deborah Stoney (ARMAS-BDS) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-52 anibersaryo nito. Tunay ngang kasama ang suporta ng malawak na hanay ng masang-api, hindi magagapi, hindi mapipigilan, at hindi matatalo ang hukbo ng mga mamamayan tungo sa pagpapalaya ng lipunan. Ngayong panahon ng de facto […]

Pahayag ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng BHB

Mamamayan ng Timog Katagalugan, higit na patatagin ang rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran! Pagpugayan ang Bagong Hukbong Bayan! Wakasan ang daang-taong pamamayani ng mga salot sa lipunan! Wakasan ang tiraniko, papet at diktador na Rehimeng US-Duterte! “Pinakamataas na pagpupugay at parangal ang ipinaabot ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa walang pag-iimbot at […]

Kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC sa pagpaslang kay Dandy Miguel, lider-unyonista at tagapagtanggol ng karapatang pantao!

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa at mamamayan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, ng pamilya at mga kaibigan, mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ginawang brutal na pagpaslang ng berdugong NTF-ELCAC, militar at kapulisan kay Dandy Miguel. S’ya ang ikalawang tagapangulo ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU), […]

Pagbayarin ang mga pumaslang kay Dandy Miguel! Katarungan para sa lahat ng mga biktima ng pamamaslang ng pasistang rehimeng US-Duterte sa mga mamamayan ng Timog-Katagalugan!

Mariing kinukondena ng NDFP-ST ang karumal-dumal na pagpatay kay Dandy Miguel, Vice Chairman ng Pagkakaisa ng mga Mangggagawa sa Timog Katalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) at pangulo ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric-OLALIA-KMU. Si Dandy Miguel ay tinambangan at pinagbabaril hanggang sa mapatay ng mga operatiba sa paniktik ng AFP noong gabi […]

Uring manggagawa, buong giting na lumahok sa digmang bayan, pangunahan ang pagbigo sa terorismo ng esstado!

Kasama ng buong hanay ng uring manggagawa at rebolusyonaryong kilusang manggagawa, taas kamaong nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng pinakamamahal nating New People’s Army (NPA). Pulang saludo at papuri sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, […]

Mula sa Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA), mapulang pagsaludo sa ika-52 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)!

Pinakamataas na pagkilala at pagpupugay ang ipinaaabot ng hanay ng mga makabayang guro sa BHB dahil sa hindi matatawarang sakripisyo ng mga Pulang Mandirigma. Ito ay alang-alang sa pagsusulong ng digmang bayang magpapalaya sa bansa mula sa bagsik ng pasismo sa pangunguna ng rehimeng Duterte kasapakat ang imperyalistang Estados Unidos. Sa nakalipas na taon, lalong […]

Ipagtanggol ang soberenya at teritoryal na integridad ng bansa! Kondenahin at labanan ang lantarang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea!

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang gubyernong Duterte sa kawalan nito ng kongkretong aksyon para itaboy at paalisin ang mga sasakyang pandagat ng China na malinaw na nasa loob ng teritoryo ng bansa. Matatandaan na simula pa noong Marso 7, 2021 ay namataan na ng Western Command ng AFP na nakabase sa Palawan ang nasa mahigit […]

End the brutal bombings in the Mindoro countryside

We condemn in the highest possible term the dastardly and indiscriminate bombing/shelling by the 203rd Brigade-Philippine Army, of the Mangyan villages in the mountainous areas of barangays San Vicente, Roxas and Brgy Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro. The vicious rampage of state forces and indiscriminate shelling of these villages is the response of the fascist forces […]