Archive of NDF-Southern Tagalog

Kondenahin ang rehimeng Duterte sa Pag-aresto sa Pitong Aktibista’t Unyonista sa Gitna ng Pagdiriwang ng Ika-72 Anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao

Mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang garapal na pag-aresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ng Philippine National Police (PNP) sa pitong (7) aktibista at mga unyonista kabilang ang isang mamamahayag sa gitna ng pagdiriwang ng Ika-72 anibersaryo ng Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao. Higit sa lahat, kinukundena […]

A message from KM-TK for International Human Rights Day 2020

All dictators are fascists, all fascists are dictators. From Marcos to Duterte, US to China—all who disrespect human rights will bleed from a thousand cuts. Revolutionary greetings from Kabataang Makabayan Southern Tagalog! As we celebrate the International Human Rights Day, we call for peace and justice for all our slain comrades, martyrs, and all victims […]

Huwag palulupig. Magpunyagi sa paglaban at pagtatanggol sa karapatang pantao. Wakasan ang tiraniko at pasistang paghahari ni Rodrigo Roa Duterte!

Ipinaparating ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog ang mahigpit nitong pakikiisa at pagsuporta sa sambayanang Pilipino na ngayon ay nagtitipon-tipon sa iba’t ibang panig ng bansa sa paggunita sa ika-72 taon ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao ngayong Disyembre 10, 2020. Pinagpupugayan ng NDFP-ST ang mga nagaganap na mga pagkilos ng taumbayan, sa […]

Wakasan ang tiranikong paghahari! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Nasa kasukdulan na ang pagiging desperado at pagkatakot ng pasistang rehimeng US-Duterte sa harap ng malawakan at lumalakas na panawagan ng sambayanang Pilipino na siya’y papapanagutin dahil sa kanyang pagmamalabis sa kapangyarihan, kataksilan, katiwalian at kriminal na kapabayaan na pamunuan ang gubyerno na maihaon ang bansa mula sa labis na kahirapan. Bigo itong epektibong labanan […]

Buong tapang na dalhin ang rebolusyon ni Bonifacio tungo sa sosyalistang tagumpay! — KM-Laguna

Rebolusyonaryong pagbati at pinakamataas na pagpupugay! Ipinagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan ng kabataan-estudyante ang ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng kabataan na mahigpit na tumatalima sa imortal na siyensya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Dumaan sa mga panahon ng pagsulong at pag-urong ang kilusan ng kabataan estudyante sa Laguna, mula sa panahon ng diktadurang […]

Paigtingin ang mga pakikibaka! Mag-aklas! Ibagsak ang inutil, pabaya at pahirap na pasistang rehimeng US-Duterte!

Ipinaparating ng pamunuan ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang mahigpit nitong pakikiisa at pagsuporta sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga mamamayan ng rehiyong Timog Katagalugan, na ngayon ay ginugunita at ipinagdiriwang ang dakilang araw ng uring anakpawis at ng ika-157 taong kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio — ang kauna-unahang bayaning […]

Ang Solusyon? REBOLUSYON! Pahayag ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-56 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Mapagpalayang Anibersaryo sa lahat ng mga Kabataang Makabayan ng Timog Katagalugan at sa buong bansa. Sa ating selebrasyon ng ika-56 na anibersaryo ng ating organisasyon ay malinaw ang panawagan ng mga Kabataang Makabayan. Panagutin ang inutil na rehimen, patalsikin si Duterte at ubos kayang isulong ang matagalang digmang bayan. Bukod sa pandemya at mga kalamidad […]

Pagyurak sa karapatan ng kababaihang magsalita at magsulong ng adbokasiya, pagpapakita ng labis na kaduwagan ng AFP at ni Duterte

Napapraning at hindi na makatulog si Antonio Parlade Jr., hepe ng Southern Luzon Command at tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sa hindi magaping impluwensya ng rebolusyunaryong kilusan sa buong bansa. Patuloy siyang minumulto ng kanyang mga salitang walang laman at puro kasinungalingan laban sa rebolusyunaryong kilusan. Mainit na isyu […]

Sumulong sabay sa rebolusyonaryong agos!

Militanteng pagbati mula sa Kabataang Makabayan Laguna! Ang lipunan na hindi nababahid ng rebolusyon ay isang lipunan na kailanma’y hindi magbabago. Sentral sa bawat lipunan ang paglipas ng mga luma at umaagnas na tradisyon at ang pagsulong ng bayan tungo sa mas mataas at makabagong antas. Umuugong ang progresibo at rebolusyonaryong diwa sa probinsya ng […]

Ibagsak ang inutil, walang silbi, pabaya at pahirap sa bayan na pasistang rehimeng US-Duterte!

Lalong nalantad ang kainutilan, kawalan ng silbi at pagiging bangkarote ng pasistang rehimeng US-Duterte matapos manalasa sa bansa ang tatlong magkakasunod na bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Nakapanlulumong makita ang mga larawan hinggil sa lawak at tindi ng naging pinsala sa ating mga kababayan sa Luzon resulta ng bagyong Ulysses. Hindi sana ganito ang lawak […]