Archive of NDF-Southern Tagalog

Tutulan at labanan ang pakulong Charter Change (Cha-cha) ni Duterte at kanyang mga alipures!

Walang ibubungang kabutihan ni katiting na pagbabago sa miserableng buhay ng sambayanang Pilipino ang balak ng dalawang kapulungan ng Kongreso na amyendahan ang 1987 Konstitusyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang constituent assembly. Lalo lamang nitong ibabaon ang sambayanang Pilipino sa kumunoy ng miserableng kahirapan at walang patumanggang pang-aabuso at pang-aapi sa pamamagitan ng mga […]

Mga sibilyan at hindi NPA ang pinaslang ng mga militar at pulis sa Baras, Rizal

Salungat sa pinalalabas na kwento ng militar at pulis sa masmidya, isang masaker at hindi engkwentro ang nangyaring pagpaslang sa tinaguriang Baras 5 ng mga tropa ng 2nd Infantry Divison ng Philippine Army at PNP Region IV-A sa isang Mango Farm sa Sityo Malalim, Barangay San Jose, Baras, Rizal. Nagkukumahog ngayon ang mga mersenaryo at […]

Igiit ang ligtas na bakuna sa COVID-19 para sa lahat!

gayong 2021, malaking hamon para sa buong bayan ang paggigiit para sa ligtas, libre at malawakang pagpapabakuna para sa lahat. Hinihingi ng kalagayan ang puspusang pakikibaka ng sambayanan para tiyakin na magkaroon ang lahat ng bakuna, laluna’t walang matinong programa ang reaksyunaryong gubyerno sa pagpapabakuna sa mahihirap. Sa takbo ng paghahanda ng rehimen, pihadong mauuwi […]

Si Duterte ang tunay na terorista na dapat managot sa nagawa nitong mga krimen sa sambayanang Pilipino!

Ang pasistang rehimeng US-Duterte ang tunay na terorista. Mismong ang International Criminal Court (ICC) ang nagsabi na may rasonableng batayan para paniwalaan na nakagawa ang gubyernong Duterte ng mga krimen laban sa sangkatuhan (crimes against humanity) dahil sa isinasagawa nitong madugong gyera kontra droga. Patunay dito ang aabot sa 30,000 na mga pinaghihinalaang adik at […]

Ang Partido: Dakilang Taliba ng kilusang kababaihan tungong pambansang pagpapalaya!

Sinasalubong ng malawak na hanay ng kababaihan at mamamayan ng buong saya at militansya ang anibersayo ng pinakadakilang saligang alyansa ng mga rebolusyonaryong manggagawa at magsasaka, ang muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Higit pang mayaman at matatag sa larangan ng ideolohiya, pulitika, at organisasyon sa kabila ng napakatinding panunupil ng kasalukuyang rehimen. Mahigpit itong […]

Tumindig sa harapan ng pakikibaka para sa sosyalistang bukas!

Kasama ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino, malakas na ipinagbubunyi ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ika-52 anibersaryo ng ating pinakamamahal na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM)! Mataas na pagpupugay din ang ipinaaabot ng RCTU-NDF-ST sa lahat ng mga kasapi at kadre ng Partido, kumander at mga Pulang Mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, […]

Pulang pagpupugay sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines

Malugod na ipinararating ng pamunuan ng NDFP-ST kasama ng mga magkakaalyadong organisasyong bumubuo nito at ng buong rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon, ang mainit at pulang pagbati sa Communist Party of the Philippines sa rehiyong Timog Katagalugan at bansa sa paggunita at pagdiriwang sa ika-52 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Tulad sa nakagisnang tradisyon, isinasagawa ngayon […]

Ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Pagdiriwang sa ika-52 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Kabataan Makabayan sa probinsya ng Laguna para sa ika-52 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo! Mabuhay! Maalala natin ang 2020 bilang taon ng hubad na pasismo ni Duterte. Sa kabila ng sunod-sunod […]

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba. Kasabay […]

Ipagtanggol ang halaga ng buhay, kagalingan at karapatan ng mamamayang Pilipino! Wakasan ang kultura ng impyunidad at brutalidad ng PNP na itinataguyod ng rehimeng US-Duterte!

Ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog ay mahigpit na kaisa ng sambayanang Pilipino sa pagkondena sa panibago na namang karahasan at brutalidad na isinagawa ng isang opisyal ng Philippines National Police (PNP) sa isang walang kalaban-labang sibilyan. Kung hindi nakuhanan ng video ang pangyayari, ang walang pakundangang pagpatay ni Police Senior Master Sergeant […]