Archive of NDF-Northeast Mindanao

Paghatag og ganti ni Cong. Pichay sa pagpatay sa lider sa NPA nagpakita sa mersenaryong kinaiya sa AFP

  Ang pagbahad ni Congressman Butch Pichay nga iyang dugangan og 4 pa ka laing batalyon sa AFP ang Caraga ug pagdugang og ganti sa pagdakop o pagpatay sa mga lider sa BHB dugang nagpakita sa pagkamersenaryo o sinuholan sa AFP. Ang maong pamahayag gihimo ni Butch Pichay human gipahamtangan og silot ang construction company […]

Message of the NDFP-NEMR on the 52nd anniversary of the NPA

Read in: Bisaya We salute the Red commanders and Red fighters of the New People’s Army (NPA). The executioner US-Duterte/AFP/PNP failed to destroy the NPA in NEMR and the entire nation. Since dictator Marcos, Philippine presidents have been wanting to annihilate the NPA and the people’s revolutionary movement. Like the executioner Duterte, Philippine presidents failed […]

Mensahe gikan sa NDFP-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa BHB

Read in: English Mga pagsaludo sa mga Pulang kumander ug Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Pakyas ang berdugong US-Duterte/AFP/PNP sa pagbungkag sa BHB dinhi sa NEMR ug sa tibuok nasud. Sukad ni diktador Marcos walay pay presidente sa Pilipinas nga wala manganti nga puohon ang BHB ug ang rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan. Daghan […]

International Women’s Day kalihokan sa naghagong kababayen-an alang sa kalingkawasan!

Malingkawasnong adlaw sa tanan kababayen-an ilabina sa mga membro sa Pulang Hukbo-ang Bagong Hukbong Bayan(BHB) dinhi sa NEMR, sa Mindanao ug sa tibuok nasud, ngadto sa mga membro sa rebolusyonaryong organisasyon masa sa MAKIBAKA, mga membro sa mga progresibong organisasyon sa kababayen-an, mga mag-uuma ug mamumuo, kabus sa kalungsuran , mga migrante, kabatan-onan ug estudyante […]

Sa pagpangulo sa PKP, tapuson sa katawhan ang tiraniya sa rehimeng US-Duterte

Read in: English Ipadangat sa National Democratic Front of the Philippines sa NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) ang mainitong pagtimbaya ngadto sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa subling pagkatukod niini, karon nga adlaw, Disyembre 26, 2020. Atong ihatag ang taas nga pagsaludo sa tanan mga kadre ug membro sa […]

Through the leadership of the CPP, the people will end the tyranny of the US-Duterte regime

Read in: Bisaya The National Democratic Front of the Philippines in NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) warmly greets the Communist Party of the Philippines (CPP) as it celebrates the 52nd anniversary of its re-establishment, today, December 26, 2020. Let us render our highest salute to all Party cadres and members and revolutionary forces who sacrificed their […]

Pagpangilad sa mga ahente sa AFP ug PNP

Gikondena sa NDFP-NEMR ang mga binuhatan sa mga nagtakuban nga mga ahente sa AFP/PNP nga nagdugang sa pagbalda sa panginabuhian sa mga gagmayng negosyante, mga propesyonal ug uban pang lumolopyo sa nga sentrong lungsod ug kasyudaran. Labaw sa tanan nanghasi ug nanghulga kini sila kung dili mahatag ang ilang mga pangayo nga cash, diha sa […]

On the 72nd year of the Universal Declaration on Respect for Human Rights: Stand firm and fight for human rights

Translation: Bisaya Today, December 10, 2020, the National Democratic Front of the Philippines in NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) join the people around the world in the celebration of the 72nd year of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UN-UDHR). As we commemorate UN-UDHR, we give the highest honor to the Filipinos who gave […]

Sa ika-72 tuig sa Universal Declaration on Respect for Human Rights: Lig-ong mobarug ug pakigbisogan ang tawhanong katungod

Translation: English Karon nga adlaw, Disyembre 10, 2020, duyog ang National Democratic Front of the Philippines sa NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) sa katawhan sa tibuok kalibutan sa pagsaulog sa ika-72 tuig sa United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UN-UDHR). Sa atong pagsaulog sa UN-UDHR, atong hatagan og taas nga pasidungog ang tanang Pilipino nga […]

Pulang pagsaludo kang Ka Reb, usa ka batan-ong babayeing medik sa BHB-Surigao del Sur

Gihalad ni Ka Reb, gerilyang medik sa Bagong Hukbong Bayan sa Surigao del Sur, ang iyang bililhon og batan-on nga kinabuhi niadtong Nobyembre 28, 2020 sa bukid sa San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur. Wala na si Ka Reb nga sa akong pag-ila kaniya daw hilomon apan estoryador diay kung masandurot na nimo siya. Labaw […]