Archive of NDF-Negros Island

Pahayag sang NDF-Negros angut sa ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front or the Philippines

Sa okasyon sang ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines, ang National Democratic Front-Negros nagapaabot sang rebolusyonaryo nga pagpanginbulahan sa mga dalagkuan nga kadalag-an nga naangkon sa malawig nga panahon sa patag sang pagpamuno kag paghugpong sang mga likom nga organisasyon masa sa idalum sini bilang nagahili-ugyon nga prente para sa armado […]

Kolektibo nga maghimakas kag militanti nga pabayaron ang inutil kag palpak sa pag-atubang sang tiraniko nga rehimen US- Duterte sa problima sa Covid-19!

Inutil ang rehimen Duterte sa pahayag sini nga siya mismo ang wala pa nakabalo kung san-o makakuha sang nagaka-igo nga suplay sang bakuna para sa Covid-19 ang pungsod Pilipinas. Padayon lamang ini nga nagapaggwa sang mga pasalig nga tinaga samtang naga-antus sa tuman nga ka puraot kag kabudlayan ang malapad nga pumuluyo. Gin-usikan lamang sang […]

A call to all Negrosanon: Stand and fight together as one against Chinese imperialist aggression in the West Philippine Sea

Under flimsy pretext, imperialist China recently deployed hundreds of armed maritime militia vessels in the Julia Felipe Reef situated within Philippine exclusive economic zone; and eventually, bolstered by Duterte regime’s dithering posture, annexed the said maritime territory of the country by unlawfully declaring it as part one of its island groups using the frivolous “historical […]

Militantly relive the spirit of EDSA People Power Uprising! Fiercely struggle for justice and accountability and oust the tyrannical Duterte!

National Democratic Front-Negros is one with all revolutionary organizations, different patriotic and progressive sectors and all freedom-loving Filipinos in commemorating the 35th year of EDSA People Power Uprising that ended Marcos dictatorship in 1986. Today, as we look back on the power of unified and collective action of our fellow Filipinos, may we be reminded […]

Duterte regime is heartless for continually terrorizing Lumad students in Cebu

The National Democratic Front – Negros joins the resounding call of the people to denounce the police raid of a Lumad Bakwit School in the University of San Carlos – Talamban Campus (USC-TC) in Cebu City earlier today. Duterte regime proves once again that it has no heart as it continues to terrorize the Lumads […]

Kolektibo nga magbangon kag manindugan para sa demokratiko nga kinamatarung! Tapuson ang kultura sang kalakasan kag terorismo paagi sa pagpalayas kay Duterte sa poder!

Nagasaludar kag nagapakig-isa ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA-Negros) sa mga isganan nga kababainhan sa bilog pungsod sa pagselebrar sang One Billion Rising 2021 subong nga adlaw. Kadungan sa sini nga pagselebrar ang malig-on nga pagpanindugan kag pagpakigbahin sang MAKIBAKA-Negros sa nagalapad kag nagadamo nga numero sang militanti nga mga kababainhan nga nagabangon kag […]

New AFP Chief of Staff, same old dirty trick of state terror

Terror has a new face as Lt. Gen. Cirilito Sobejana assumes post as the 55th Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines (AFP) today. “The AFP may don a new Chief of Staff but its the same old clothes from the dirty laundry. We expect the same mercenary tradition and same brand […]

Militante nga buhi-on ang mapang-away nga espiritu sang First Quarter Storm! Tapuson ang tiraniko nga paghari sang rehimen US-Duterte!

Sa ika-51 nga anibersaryo sang First Quarter Storm (FQS), nagapagkig-isa ang Kabataang Makabayan (KM-Negros) sa bug-os nga pumuluyo sa pagdumdum sa signipikante anga papel sang sini nga kahublagan sang mga pamatan-on sa kasaysayan sang Pilipinas sa diin nagsindi sang serye sang mga paghimakas masa nga nagpalayas kag nagpabagsak sa anay pasista kag diktador nga si […]

PKM-Negros sa ika-34 tuig nga komemorasyon sang Mendiola Masaker

Nagapakig-upod ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa paghanduraw sang ika-34 nga tuig sang makasiligni nga Mendiola Massacre nga nag-utas sang 12 ka kabuhi sang mga mangunguma kag madamu nga pilason sa matawhay nga protesta nga ginsugata sang mapintas nga sabat sang mga pasista nga pwersa sang estado sa idalum sang anay presidente nga […]

Nag-unang bata-bata ni Duterte “mihilo sa atabay” aron paghikyad sa militarisasyon sa UP

Read in: English Samtang tinuod, nga makita sa lain-laing mga tinubdan, nga adunay pipila ka estudyante ug mga kanhing tinun-an sa University of the Philippines (UP) mga miapil sa han-ay sa mga armadong rebolusyonaryo ug sa proseso daghan kanila ang mihalad sa ila mismong kinabuhi ug nahimong martir sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Apan ang […]