Archive of NDF-Bicol

Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte:

Noong tumatakbo ka pa sa pagkapangulo, ipinuhunan mo ang umano’y ‘pakikipagkaibigan’ mo sa mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa upang makabig ang boto ng mamamayan. Ipinagyabang mong ikaw ay ‘sosyalista’, ‘maka-masa’ at kakaiba sa iba pang mga burukrata kapitalista. Ngayong nalalapit na ang eleksyon at magririgodon na naman ang mga burukrata sa pwesto, ginagamit mo na […]

Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte

Ka Ma Roja Banua Tagapagsalita, NDF-Bikol Noong tumatakbo ka pa sa pagkapangulo, ipinuhunan mo ang umano’y ‘pakikipagkaibigan’ mo sa mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa upang makabig ang boto ng mamamayan. Ipinagyabang mong ikaw ay ‘sosyalista’, ‘maka-masa’ at kakaiba sa iba pang mga burukrata kapitalista. Ngayong nalalapit na ang eleksyon at magririgodon na naman ang mga […]

Hinggil sa Masaker ng mga Magsasaka sa Negros Occidental

Maria Roja Banua NDFP-Bikol Nakikibahagi ang NDF-Bikol sa pagluluksa ng buong bansa sa masaker ng siyam na manggagawang-bukid sa Negros noong isang araw, Oktubre 22. Ang pinangyarihan ng insidente ay lugar-bungkalan ng mga magsasakang Negrense. Ang mga lugar-bungkalan ay mga eryang ikinakampanya ng mga magsasakang matamnan at gawing produktibo sa harap ng kainutilan ng gubyernong […]

BOMBO NEWS ANALYSIS: October 21, 2018. Reaksyon kaugnay ng paggamit ng NPA ng “KARAHASAN”

Isang magandang bagay na tumataas ang ating talakayan hinggil sa digmang bayang isinusulong ng sambayanan. Pinapatotohanan nitong sa pagtindi ng mga sosyoekonomiko at pampulitikang tunggalian sa bansa, hindi maiiwasang usapin ang digmang bayan. Nagpapasalamat din kami sa pagkakataong makapagpalalim sa naturang usapin, partikular sa punto ng “karahasan” at ano ang mapapala ng mamamayan dito. Sa […]

Hinggil sa Paggamit ng Rebolusyonaryong Dahas (Revolutionary and Just Violence) at ang Pagkakaiba nito sa Pandarahas ng Estado (State Violence)

Malaon nang ginagawa ng masa ang lahat ng mapayapang pamamaraan upang igiit ang kanilang mga demokratikong interes at mga sosyoekonomikong reporma. Ngunit ano ang tugon dito ng estado? Paglulunsad ng brutal at todo-largang gera laban sa mamamayan. Pinapatay ang masang magsasaka at minoryang ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa lupa. Pinatatahimik ang mga demokratikong pwersa, maging […]

Hinggil sa matagumpay na ambush sa Lupi

Ka Ma. Roja Banua Tagapagsalita, NDFP-Bikol Matagumpay na nailunsad ng yunit ng Eduardo Olbarra Command-NPA Camarines Sur ang isang taktikal na opensiba laban sa mga elemento ng PNP Lupi at Provincial Police Mobile Company (PPMC) kahapon sa Brgy. Napolidan, Lupi, Camarines Sur. Tatlo ang nasawi habang tatlong pulis pa ang sugatan sa naturang insidente. Ang […]

Hinggil sa Patuloy na Pakikibaka ng Mamamayang Pilipino Laban sa Kagutuman, Kahirapan at Pasismo

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) Sa paggunita ng World Foodless Day, mariing kinukundena ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Bikol (PKM-Bikol) ang araw-araw na krisis sa kagutuman at kahirapang dinaranas ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Mahigpit na nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa […]

Matinding demoralisasyon ang kinakaharap ng 9th IDPA bunsod ng pagpapatupad ng patakarang pagpatay ng rehimeng US-Duterte

Nagdedeliryo ang 9th IDPA at ang buong AFP sa pag-aakalang mahahati nila ang rebolusyunaryong kilusan sa Kabikulan sa pamamagitan ng disimpormasyon at pekeng balita. Ayon sa kanilang pahayag sa okasyon ng kanilang anibersaryo, lubhang napahina na umano nila ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan at hinihikayat nila ang pagpasok ng mga nalalabing yunit ng NPA sa […]

Hinggil sa Pahayag ng AFP na Kasama ang ilang Pamantasan sa Pekeng Red October Plot

Kinukundena ng NDF-Bikol ang lantarang akusasyon ng AFP na balon ng rekrutment para sa NPA ang 18 pamantasan sa bansa. Ayon sa kanila, kasali sa pinaplanong Red October Ouster plot ang malaking bahagi ng akademya. Kaisa ng mga estudyante at mga nasa akademya ang NDF-Bikol sa pagkundena sa AFP sa kanilang mga padaskul-daskol na pahayag […]

Hinggil sa 10.1% Inflation

Kinukundena ng NDF-Bikol ang pagpatuloy ng rehimeng US-Duterte ng mga patakarang pang-ekonomyang neoliberal na nagdudulot ng sa harap ng papalubhang krisis sa ekonomya ng bansa. Idinulot ng patuloy na pagpapatupad ng rehimen ng mga patakarang neoliberal sa ekonomya ang walang kaparis na paghihirap ng sambayanan. Tuluy-tuloy ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin habang nananatiling […]