Archive of NDF-Bicol

LUMABAN-Bikol on the renewed talks of charter change

Charter change, may the prefix be economic or political, is but any regime’s desperate attempt to secure its power. It is never meant to solve the pandemic, corruption or any deep-rooted problem in governance and our society. Rather, it is meant to aggravate that crisis. Once the constitutional assembly is formed, all control over the […]

Ka Ma. Roja Banua on Biden’s inauguration as US president

Biden’s victory is not a new chapter in American democracy, but a continuation of the fascist and exploitative system that allows him and the likes of Trump to hold and control excessive amounts of power and money and get away with it. NDF-Bicol challenges the entire international community to remain vigilant and to continuously expose […]

LAB-Bikol on capitalism and its effect on the Covid-19 vaccine and vaccination program

Monopoly capitalism benefits from people’s illnesses. Big pharmaceutical companies have used the public clamor for a Covid-19 vaccine to gain the biggest profits they could, regardless of its dangers to the lives of the people. From the beginning, no one has been more responsible for the pandemic and the extent of its damage to the […]

Tindig ng KM-Bikol at KAGUMA-Bikol sa pagkakansela ng UP-DND Accord

Hindi mapipigilan ng uhaw-na-dugong sandatahan ng rehimeng US-Duterte ang paglalim ng kamulatan ng mamamayan hinggil sa kronikong krisis sa lipunan. Sa bawat kanto, tahanan, komunidad at iba pang lugar matatagpuan ang mga obhetibong kondisyong nagtutulak at higit na nagbibigay ng katwiran para lumaban at mag-armas. Sa pagkakansela ng Sotto-Enrile Accord, pinatunayan lamang ni Duterte at […]

Charter-Change sa pamamagitan ng Pasistang Revolutionary Government ang pakay ni Duterte

Senyales ng desperasyon at tumitinding pagkahiwalay sa mamamayan ang pakanang pagratsada ni Duterte ng Cha-Cha gamit ang kanyang militar at mga alipuris niya sa Kongreso at Senado sa pamamagitan ng “Constituent Assembly”. Pinangangambahan niyang mawala sa poder kung siya’y mapatalsik ng mamamayan o mamatay sa kanyang sakit. Sa pagratsada ng Cha-Cha, layunin niyang itayo ang […]

Pananagutan ni Duterte ang Kriminal na Kapabayaan at Kapalpakan sa Kagyat na Pagtiyak ng Suplay na Libreng Bakuna

Sa huli’y walang-saysay ang ipinagmamayabang ng rehimen at ng araw-araw nitong tagangawngaw sa media na solusyon ang bakuna sa pandemya dahil taksil nang binitawan ni Duterte at ng estado ang tungkuling tiyakin ang libre, sapat, pantay at ligtas na akses ng bakuna para sa mamamayan. Maihahanay na lamang ang pagbabakuna sa mass testing, masinsing contact […]

Soberano at Demokratikong Karapatan ng Mamamayan ang Magrebolusyon at Pabagsakin ang Teroristang Rehimeng US-Duterte!

“it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny & oppression, that human rights should be protected by the rule of law.” [GA. Res. 217A, at 135, U.N. Doc. A/810 (1948).] – Universal Declaration of Human Rights 1948 Sa harap ng panibagong tirano […]

Katrayduran sa Rebolusyonaryong Pamana ni Bonifacio ang Kampanyang Pagdurog ni Duterte at ng AFP sa Armadong Pakikibakang Ilinulunsad ng Mamamayan

  Kung nabubuhay si Andres Bonifacio ngayon, tiyak biktima siya ng maitim na propaganda at kampanyang pandarahas ni Duterte at ng AFP-PNP. Tiyak siyang ituturing na terorista, pasusukuin o kaya’y tatangkaing paslangin sa istilong Tokhang o sa mga malakihang strike operations ng militar. Tiyak niyang maririnig sa midya ang paulit-ulit na mga propagandang itim ng […]

Sa Pagpihit ng Estadong kinakatawan ni Duterte sa Todong Terorismo, Higit na Tumatampok ang Kawastuhan ng Armadong Paglaban

Sa gitna ng di-matatawarang pagsahol ng krisis pang-ekonomya at panlipunang sinasapit kasalukuyan ng bansa, higit pang napapatunayan ang kawalang-kakayanan at kawalang-intensyon ng estado na tugunan ang mga demokratikong kahingian ng mamamayan para sa pagbabago at katarungang panlipunan. Sa halip na ibigay sa mamamayan kahit lamang mga maliliit na reporma, tinutungo ng malakolonyal at malapyudal estado […]

Suportahan ang Panawagang Imbestigasyon at Pagpapanagot sa Talamak na Pamamaslang at Paglabag sa Karapatang-Tao ng mga Militar at Pulis sa Masbate

Wasto at nararapat na suportahan ang paninindigan ng mga lokal na upisyal sa probinsya ng Masbate na imbestigahan ang dumaraming bilang ng pinapatay ng militar sa umano’y mga enkwentro nito sa mga yunit ng NPA. Ito ay matapos paslangin ng mga elemento ng Scout Platoon-2nd IBPA ang kagawad ng midya na si Ronie Villamor, tagapagbalita […]