Archive of NDF-Bicol

Rebolusyonaryong daluyong ang magpapabagsak sa diktadura ng rehimeng US-Duterte

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines. Pinagpupugayan din ng NDF-Bikol ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa mula sa iba’t ibang demokratikong uri at saray ng lipunan sa kanayunan at kalunsuran sa makauring pagtindig at paglaban para sa demokratikong karapatan at kagalingan ng buong sambayanang Pilipino. […]

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP!

Pagpupugay sa ika-48 na anibersaryo ng NDFP! Ang NDFP ang may komprehensibong pakikipagkaisang prente sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Sa inyo ang aming pulang saludo! Bilang kasapi ng NDFP, kami sa hanay ng PKM – Albay ay lubos na nagagalak sa pagdiriwang ninyo ng dagdag na taon ng pakikibaka para sa kagalingan ng […]

Makibaka-Albay: Saludo sa NDFP!

Pulang Pagbati ang ipinaaabot ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Albay (Makibaka – Albay) sa ika-48 na anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Saludo kami sa inyong walang kapagurang paglilingkod sa malawak na mamamayan ng sambayanang Pilipino. Kami sa hanay ng kababaihan ay patuloy na maglalaan ng aming panahon para sa […]

NDF-Bicol sa pagbibigay katwiran ng PNP sa lohikang tokhang

Hindi kailanman uubra sa mamamayan ang pakana ng PNP na paratangang mga latak ng lipunan ang mga biktima nila sa madugong gera kontra droga. Matapos ang halos limang taong pagpapatupad nito sa ilalim ng rehimeng US-Duterte at puu-puong libong pinaslang sa ngalan nito, mulat na ang mamamayang pawang shortcut ang lohikang ‘nanlaban’ para takasan ng […]

NDF-Bicol on the occupation of hundreds of Chinese vessels of the Julian Felipe Reef

Chinese militia continue to occupy our shores, yet majority of the AFP’s forces are still focused on waging a war against the Filipino people! This is outright treason and public betrayal, and proof of US-Duterte regime’s incompetence to protect the country’s sovereignty. China has violated our sovereignty again and again and again, yet the fascist […]

NDF-Bicol hinggil sa pagbibigay ni DND Sec. Lorenzana ng second chance para kina Maj. Gen. Alex Luna at CMO Chief Benedict Arevalo

Kapag militar ang nagpahamak sa buhay ng mga sibilyan, mayroong second chance. Pero noong nagmakaawa ang mga ‘nanlaban’, wala? Mga berdugo! Ang pagbabalik kina Luna at Arevalo sa pwesto matapos ng mali-mali at malisyosong red-tagging ng mga makabayan at progresibo ay tanda ng malakas na kultura ng kawalang-pananagutan sa loob ng reaksyunaryong gubyerno. Bilang mga […]

PKM-Bicol sa pahayag ni Sen. Tito Sotto na walang dapat magreklamo dahil nasa gitna ng gera ang bansa

Napakadali para kay Sotto na magbulalas ng gayong mga retorika dahil hindi niya pa naranasang mamilipit sa gutom gaya ng milyun-milyong Pilipino sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunang ito. Ang gerang kinakaharap ng bansa ngayon laban sa Covid-19 ay kakambal ng gera ng mamamayan laban sa kagutuman – parehong mga sintomas at bunga […]

NDF-Bicol hinggil sa ‘kalituhan’ ni Duterte sa mga hakbangin ng kanyang gubyerno sa pagharap sa Covid-19

High na naman si Duterte! Para sa isang taong ang alam lang sabihin ay kill, kill, kill, talaga namang mapapakamot na lamang sa ulo sa matinding kalituhan si Duterte sa mga hakbangin ng kanyang inutil na gubyerno sa pagharap sa Covid-19.Kung mismong punong ehekutibo ng bulok na gubyerno ay nalilito sa kanyang sariling plano, lalong […]

NDF-Bikol sa CHR Region V: Imbestigahan ang malawakang pamamaslang sa kamay ng pulis at militar; ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mamamayan

Lehitimong pagpapatupad ng reboluyonaryong hustisya ang serye ng mga koordinadong taktikal na opensibang isinagawa ng Armando Catapia Command (ACC) -BHB Camarines Norte laban sa 2nd PMFC sa Purok 6, Sitio Nalisbitan, Dumagmang, Labo, Camarines Norte nitong Marso 19. Ang PNP Camarines Norte ay pasimuno ng mga paglabag sa karapatang tao at hindi lamang tagabantay ng […]

Mga karaniwang tao ang target ng Anti-Terrorism Act of 2020

Mga pambansang minorya, isang senior citizen at isang buntis – iyan ang mga tinataguriang ‘terorista’ at banta sa pambansang seguridad ng rehimeng US-Duterte. Noong Disyembre 24, 2020, iligal na inaresto sina Enriqueta Guelas, 62 taong gulang at Elizabeth Estilon, 41 taong gulang sa Brgy. Lalod, Bulusan, Sorsogon. Nagdadalang-tao si Estilon nang sila ay ikulong. Silang […]