Archive of NDF-Bicol

Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan, lumaya mula sa kagutuman at pasismo!

Ginugutom at pinapatay ng rehimeng US-Duterte ang mamamayang Pilipino. Ngayong taon, naitala ang pinakamataas na tantos ng kagutuman sa bansa sa loob ng dalawang dekada. Ngayong taon din maitatala ang isa sa pinakamatataas na bilang ng masaker sa rehiyon mula 2016. Ito ang patung-patong na pagdurusang ipinababalikat ng bulok na malakolonyal at malapyudal na sistema […]

Itinataguyod ng mga operasyong RCSP ang neoliberal at pasistang interes ng rehimeng US-Duterte

Walang lumilipas na araw na hindi nanganganib ang buhay ng bawat masang Bikolano sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Kaliwa’t kanan ang pamamaslang, panghaharas at iba’t ibang porma ng panggigipit sa kamay ng AFP-PNP-CAFGU, laluna’t umaarangkada ang mga yunit ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa kanayunan. Malinaw na nananalasa ang mga operasyong ito kung saan […]

PKM-Bikol sa pagkakapasa ng panukalang batas ng Coconut Levy Trust Fund sa Senado

Traydor ang rehimeng US-Duterte! Matapos nitong ipangalandakan ang pagbabalik ng coco levy fund sa mga magniniyog sa tatlong magkakasunod na SONA, prayoridad na ngayon sa Kongreso ang paggamit ng pondong ito para sa umano’y trust fund. Lumang tugtugin na ito ng reaksyunaryong gubyerno upang matakasan ang pananagutan at hindi na ibalik ang bilyun-bilyong ninakaw mula […]

NDF-Bikol hinggil sa pagdaan ng US spy plane sa Yellow Sea

Dali-daling humingi ng tawad ang tuta para sa kanyang amo! Lantarang nangagayupapa si Duterte at ang kanyang mga alagad sa imperyalistang US. Di na baleng maging lunsaran ng US ang Pilipinas ng inter-imperyalistang digma nito sa Tsina – para kay Duterte, higit na matimbang ang suporta ng imperyalista sa kanyang diktadura.

LUMABAN-Bikol on the proposed postponement of the 2022 elections

Postponing the 2022 elections under the pretense of saving the people from a pandemic is a lame excuse to justify charter change. After all, the US-Duterte regime has used every possible excuse to demonstrate the need for Cha-Cha and, consequently, the extension of their terms. But if the people truly have anything to be scared […]

LUMABAN-Bikol on the implementing rules and regulations of the Anti-Terrorism Act of 2020

The US-Duterte regime will do everything to silence all critics and opposition. The co-opted judiciary has even unduly postponed the hearing of almost 40 petitions against the law! Even without the IRR, the dictatorial regime has already managed to arrest four progressive and nationalist personalities in the region in a span of two months. With […]

MSP-Bikol on the continuous increase of Covid-19 cases in the country

The Duque-Duterte love affair is severely detrimental to the Filipino people. While the people ask for accountability and a quick, proper response to the pandemic, the two are obviously too preoccupied covering each other’s dirt. The truth is neither of them could ever be innocent of downplaying the pandemic, of robbing the people and of […]

LUMABAN-Bikol on Rep. Susan Wild’s proposal in the US Congress to stop funding for the AFP

The AFP is a murderous and violent institution created solely for the purpose of serving its masters and the ruling classes’ interest. It has a track record worse than any terrorist organization. Its history goes as far back as its inception as a mercenary army of US imperialism and every puppet and fascist President of […]

Bukas na liham sa mga kagawad ng midya at artista ng bayan

Para sa mga kagawad ng midya sa Kabikulan, Kritikal ang papel ng mga kagawad ng midya sa panahong lalong pinaiigting ng rehimeng US-Duterte ang pagpapatupad ng batas militar sa buong bansa. Walang humpay ang pang-aatake sa malayang pamamahayag upang busalan at pigilan ang nagkakaisang tinig ng mamamayan laban sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng pangkating Duterte […]