National Democratic Front of the Philippines

Blood on Duterte, AFP and PNP for Sagay Massacre
October 25, 2018

The NDF-Panay and all its member organizations especially the Pambansang Kilusang Magbubukid express much deep sorrow and loss at the brutal massacre of 9 landless farm workers in Sagay City on the night of October 20. We convey our most heartfelt sympathies to the families and friends of the hapless victims. It was just the […]

Read more

CPP @ 50: Pahayag mula kay Leona Paraqua ng NDF Palawan
October 25, 2018

Leona Paraqua – NDF-Palawan “Nagdiriwang ang mamamayan ng Palawan sa ika-50 kaarawan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinatunayan sa 50 taong nagdaan na ang rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ay lumalakas, lumalawak at patuloy na lumalaban.”

Read more

CPP @ 50: Pahayag mula kay Ma. Patricia Andal ng NDF Mindoro
October 25, 2018

Ma. Patricia Andal – NDF-Mindoro “Sa ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas, isa nang tiyak na kanlungan at pandayan ng mga magigiting na Pulang mandirigma ng New People’s Army ang mga kabundukan ng Mindoro. Matabang lupa ang malawak na kanayunan ng Mindoro para itayo rito ang Pulang gubyerno ng taumbayan. Ginagampanan ng NDF sa […]

Read more

Malawakang Pagmamanman sa Mamamayang Pilipino ng Rehimeng US-Duterte ang hatid ng Philippine ID System Act o RA 11055
October 24, 2018

Maria Roja Banua NDF-Bicol Mariing kinukundena ng NDF Bicol at mamamayang Bikolnon ang pag-apruba ng rehimeng US-Duterte sa RA 11055 o National ID System. Ito ay tahasang pagsisistematisa sa makinarya ng estado para sa paniniktik at sa pagpapaigting ng pagbusal, paggapos, at pagpapaluhod upang patahimikin ang bayang nagbabangon. Malinaw na kasangkapan at dagdag na haligi […]

Read more

Hindi Totoo ang “Permit to Win”
October 24, 2018

Mahigpit na pinabubulaanan at kinukundena ng NDF-Bikol ang panibagong serye ng mga desperadong pahayag at paninira ni Maj. Gen. Jesus Mananquil at ng 9th IDPA sa rebolusyonaryong kilusan. Nagkasya na lamang ang kasundaluhan sa maruming propaganda at pekeng balita sa harap ng kanilang kabiguang ubusin ang rebolusyonaryong pwersa sa pagtatapos ng 2018 at sa papatinding […]

Read more

Hinggil sa masaker ng mga magsasaka sa Negros Occidental
October 23, 2018

Nakikibahagi ang NDF-Bikol sa pagluluksa ng buong bansa sa masaker ng siyam na manggagawang-bukid sa Negros noong isang araw, Oktubre 22. Ang pinangyarihan ng insidente ay lugar-bungkalan ng mga magsasakang Negrense. Ang mga lugar-bungkalan ay mga eryang ikinakampanya ng mga magsasakang matamnan at gawing produktibo sa harap ng kainutilan ng gubyernong harapin ang reporma sa […]

Read more

Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte:
October 23, 2018

Noong tumatakbo ka pa sa pagkapangulo, ipinuhunan mo ang umano’y ‘pakikipagkaibigan’ mo sa mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa upang makabig ang boto ng mamamayan. Ipinagyabang mong ikaw ay ‘sosyalista’, ‘maka-masa’ at kakaiba sa iba pang mga burukrata kapitalista. Ngayong nalalapit na ang eleksyon at magririgodon na naman ang mga burukrata sa pwesto, ginagamit mo na […]

Read more

Bukas na Liham Para Kay Pangulong Duterte
October 23, 2018

Ka Ma Roja Banua Tagapagsalita, NDF-Bikol Noong tumatakbo ka pa sa pagkapangulo, ipinuhunan mo ang umano’y ‘pakikipagkaibigan’ mo sa mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa upang makabig ang boto ng mamamayan. Ipinagyabang mong ikaw ay ‘sosyalista’, ‘maka-masa’ at kakaiba sa iba pang mga burukrata kapitalista. Ngayong nalalapit na ang eleksyon at magririgodon na naman ang mga […]

Read more

Hinggil sa Masaker ng mga Magsasaka sa Negros Occidental
October 23, 2018

Maria Roja Banua NDFP-Bikol Nakikibahagi ang NDF-Bikol sa pagluluksa ng buong bansa sa masaker ng siyam na manggagawang-bukid sa Negros noong isang araw, Oktubre 22. Ang pinangyarihan ng insidente ay lugar-bungkalan ng mga magsasakang Negrense. Ang mga lugar-bungkalan ay mga eryang ikinakampanya ng mga magsasakang matamnan at gawing produktibo sa harap ng kainutilan ng gubyernong […]

Read more

On the Sagay Massacre
October 23, 2018

The National Democratic Front (NDF) in Negros Island is one with the Filipino people in strongly condemning the massacre of sugarcane workers in Sagay City on October 20, 2018. The revolutionary organizations in Negros condole with the families and comrades of the victims, and call on them to transform grief into courage and militant action […]

Read more