Archive of National Democratic Front of the Philippines

Katawa-tawang parada ng mga de-susing robot ng AFP at PNP

Sa isang kumpas ng rehimeng US-Duterte, nagmartsa ang mga de-susing robot ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga kalsada ng Naga City, Camarines Sur at Legazpi City, Albay upang kundenahin ang ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista . Katawa-tawa ang rehimeng US-Duterte sa pag-aakalang matutumbasan ng pagmartsa ng ilampung sundalo’t pulis […]

NDF-Eastern Visayas condemns 8th Infantry Division’s push for martial law in Samar

The National Democratic Front in Eastern Visayas (NDF-EV) today condemned the 8th Infantry Division of the Philippine Army’s urging for martial law in Samar as a crude attempt to sabotage the efforts to resume peace talks. Spokesperson Captain Reynaldo Aragones, in a radio interview, called on GRP President Rodrigo Duterte to declare martial law in […]

Taong simbahan, itanghal ang makauring pamumuno ng Partido! Mag-ambag sa pagkakaisa ng sambayanan upang ibagsak ang papet, pasista at berdugong rehimeng US-Duterte! Kamtin ang mas mataas na antas ng demokratikong rebolusyong bayan!

“Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!” Ito ang nagbubunying sigaw ng bawat kasapi ng CNL sa buong bansa, maging sa ibayong dagat, sa pagdiriwang ngayon ng ika-51 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Taas-kamao nating pinagpupugayan ang Partido sa loob ng 51 taong pamumuno nito sa pagbagtas ng sambayanang Pilipino sa […]

Christians for National Liberation on the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines

On the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines, we the Christians for National Liberation (CNL) salute and applaud all Red commanders, fighters, political officers and members of the people’s militia, local guerrilla and self-defense units who have rendered invaluable service to the peasants, workers and the national minorities. The CNL unites with […]

Photoshop, Pekeng Balita at Disimpormasyon: Ang Katawa-tawang Tagumpay ng 9th IDPA sa Rehiyon

Sadyang hindi na maisasalba ng mga militar at pulis ang kanilang imahe sa panibago na namang balita ng kanilang palpak na palabas sa Kabikulan. Sa anibersaryo ng PKP nitong Disyembre 26, ipinakalat ng 2nd IBPA ang kagila-gilalas na balitang mayroon na naman umanong 306 sumurender mula sa prubinsya ng Masbate. Lakas-loob pa nilang linakipan ng […]

Ipagbunyi ang ika-51 na taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Durugin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte!

Sa ika-51 taong pagdiriwang ng dakilang pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) itinaon ng mga berdugong pasista ng estado ang pagsasagawa ng isang desperado at pekeng rali upang kondenahin ang PKP. Sa manipis na bilang ng mga napilit at nabayarang nagsidalo, pinapakita lamang nito ang kawalan ng interes ng malawak na mamamayan sa anti-komunistang […]

Hinggil sa mga pakulong kilos-protesta laban sa rebolusyonaryong kilusan

  Walang anumang halaga ang pagsasagawa ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC), sa pamumuno ng mga nangungunang berdugo sa rehiyon, ng isang kilos-protesta sa Naga City sabay sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Walang kabuluhan ang kanilang pagtatangkang siraan ang rebolusyonaryong kilusan at palabasing hindi na […]

CPDF: People’s war, not ELCAC will resolve the roots of armed conflict

In the past few months, consultations and activities under the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC were launched one after another in several municipalities and barangays in Mt. Province. Within the said consultations where “people’s issues were tackled” and task forces were formed, there were also medical and dental missions, […]

We are Stronger than Ever! — NDF-Panay

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! For fifty-one years the Party has proven its steadfastness and tenacity in leading the most resilient Marxist-Leninist revolution today. The Party has skillfully led the Philippine revolution from the remnants of the old revisionist Lava leadership to a reinvigorated and reestablished Party strengthening itself through more than five decades […]

Pahayag sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

Rebolusyunaryo nga pagpanginbulahan sa bug-os nga katapuan sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa iya ika-51 nga anibersaryo sang bulawanon nga pagpamuno bilang abanse nga destakamento sa pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa! Taas kamao kag pulang saludo sa tanan nga mga kadre sang Partido, mga pulang kumander kag hangaway, mga pwersa sang pungsudnon […]