National Democratic Front of the Philippines

Huwad ang Reporma sa Lupa ng Pasistang Rehimeng Duterte
September 15, 2019

Walang programa sa reporma sa lupa ang anti-magsasakang rehimeng Duterte. Panggagantso sa masang magsasaka ang serye ng pamamahagi ni Duterte ng Certificate of Land Ownership Award (CLOA) sa mga magsasaka sa iba’t ibang panig ng bansa. Walang ibang layunin ito kundi manloko at maibangon ang sadsad niyang imahe sa publiko lalo higit sa hanay ng […]

Read more

Si Duterte ay masugid na anti-magsasaka at kaaway ng bayan!
September 15, 2019

Labis na pambubusabos at pagmamalupit ang tanging dinanas at sinapit ng mga magsasaka sa kamay ng pasistang rehimeng Duterte sa nakaraang mahigit na tatlong taon. Walang indikasyon na mababago ang ganitong kalagayan at kahaharapin ng mga magsasaka sa natitirang mga taon ng panunungkulan ni Duterte kundi ang lalong pagtindi ng kahirapan, karahasan at pasismo ng […]

Read more

Duterte regime masterminds paid jailbreak, persecutes communist leaders to ensure government of criminals
September 12, 2019

Almost simultaneous with the Duterte regime’s underhanded release of 2,000 financially able but convicted criminals through a reported bidding process conducted by no less than the Bureau of Corrections, Duterte minions are now hunting members of the revolutionary organization on the basis of a rehashed narrative about Communist purging. Such is the public outcry about […]

Read more

P300-million fund for development cannot conceal the fascist and terrorist character of RTF-ELCAC
September 12, 2019

DICT Sec. Gringo Honasan may brandish the P300-million fund for socioeconomic projects, but this will not hide the fascist and terrorist character of the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC). No amount of money can ever parallel the value of civil rights and the people’s sovereignty, and the Bikolano masses will […]

Read more

Pamibi ng Masang Bikolano sa Mahal na Birhen ng Penafrancia para sa Katarungan at Pangmatagalang Kapayapaan
September 12, 2019

Mahal na Ina, Patrona ng Kabikulan, Pagpalain mo kami ng inyong proteksyon mula sa tiranikong nagpapahirap, nanggigipit at umaalipin sa sambayanan. Sa bawat sulok ng rehiyon, tumatangis ang sambayanan dahil sa sumisidhing krisis. Ipinapaubaya ng tirano sa kanyang mga alipures ang malalawak na lupaing linikha ng Amang Diyos at matagal nang ipinaglalaban at linilinang ng […]

Read more

Mensahe ng Pakikiisa ng NDF-Bikol sa Pista ng Penafrancia
September 12, 2019

Mahigpit na nakikiisa ang NDF-Bikol sa pamibi ng sambayanan para sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Sa ilang siglong pagdiriwang ng pista ng Penafrancia, naging dulugan si Ina sa nagkakaisang panalangin ng masang Bikolano at mga deboto sa loob at labas ng bansa para sa tunay na kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Buong tatag na sinuong ni […]

Read more

Delubyo ng Rice Tariffication Law, Pagsadsad ng Presyo ng Kopra at Pagbagsak ng Agrikultura, Pananagutan ng Inutil na Rehimeng US-Duterte!
September 11, 2019

Ipinapaabot ng NDF-Bikol ang mahigpit na pakikiisa sa kilusang magsasaka at malawak na hanay ng mamamayan sa kanilang paniningil sa tuluy-tuloy na neoliberal na atake ng rehimeng US-Duterte. Sa gitna ng tumitinding krisis, buong-lakas na ipinapanawagan ng masa ang pangangailangan ng rebolusyong agraryo at ang kawastuhan ng demokratikong rebolusyong bayan. Malinaw sa kanilang tanging sa […]

Read more

Walang Tunay na Hustisya sa isang Estadong Kontrolado ng Iilang Naghaharing-Uri
September 11, 2019

Hindi kailanman makakamit ng masang inaapi at pinagsasamantalahan ang tunay na katarungan sa bulok na estadong pinamumugaran ng naghaharing-uri. Lalo lamang itong pinatitingkad ng eskandalo sa pagpapatupad ng Good Conduct Time Allowance (GCTA) ng rehimeng US-Duterte. Nalantad sa publiko ang papel ni Duterte at ng kanyang pinakamasusugid na alagad na sina Salvador Panelo at Nicanor […]

Read more

On the non-occasion of Dictator Marcos’ birthday: The struggling masses are the real heroes
September 11, 2019

Less than a month before her dictator-father’s birthday, Imee Marcos impertinently stated that there aren’t any officially declared national heroes in the Philippines. Issued on the celebration of National Heroes’ Day last August 26, it was nothing but thinly cloaked sour graping. After such offensive statement, the Marcos family, together with the loyalists they continue […]

Read more

Mga Tinipong Pahayag ng NDF-Bikol at BHB-Bikol (Agosto 2019)
September 07, 2019

Download PDF

Read more