Archive of National Democratic Front of the Philippines

The US-Duterte regime’s military junta is PNG in the Bicol Region

Read in: Pilipino In answer to the public’s widespread demand for revolutionary justice, the People’s Provisional Revolutionary Government (PPRG) declares as PERSONA NON GRATA (PNG) individual members of the NTF and RTF-ELCAC, heads of agencies, organizations and individuals from active “stakeholder” identities of the the same level for their rapacious implementation of the US-Duterte regime’s […]

Persona Non-Grata ang juntang militar ng rehimeng US-Duterte sa rehiyong Bikol

Read in: English Bilang tugon sa malawakang panawagan para sa rebolusyonaryong hustisya, idinedeklara ng Probisyunal na Rebolusyonaryong Gubyernong Bayan (PRGB) na PERSONA NON GRATA (PNG) ang mga indibidwal na kasapi ng NTF-ELCAC, RTF-ELCAC at mga pinuno ng mga ahensya, organisasyon at iba pang identidad na mga aktibong “stakeholders” sa parehong antas sa kanilang sagadsaring papapatupad […]

Stop funding state fascism

The NTF-ELCAC relies on illogical statements to conceal its futile existence as an agency. The agency’s undertaking is rife with deception, squandering of public funds, ruthlessness and oppression. It serves as the primary enforcers of regime’s all-out war against the people.

Itigil ang pagpopondo sa pasismo ng estado

Read in: English Umaasa sa mga ilohikal ang mga pahayag ang NTF-ELCAC para patakpan ang kawalan ng saysay ng patuloy na pag-iral nito bilang isang ahensya. Batbat ng kasinungalingan, kurapsyon, pagwawaldas ng kabang bayan, karahasan at panunupil ang pamamayagpag ng ahensya. Nagsisilbi itong pangunanahing tagapagpatupad ng todo gera ng rehimen laban sa mamamayan. Taun-taon, brinabraso […]

Malampusong taktikal nga opensiba, gilunsad sa NPA sa Batuan, Bohol

Read in: English Nagmadaugon ang gilunsad nga taktikal nga opensibang ambus ilawom sa Silvino Clamutcha Provincial Operational Command – New People’s Army – Bohol niadtong Abril 26, 2021, alas 5 sa hapon batok sa mga elemento sa CAFGU ug paramilitar nga mga Action Agent sa 47th IBPA didto sa Barangay Aloja, Batuan, Bohol. Base sa […]

NPA mounts successful tactical offensive in Batuan, Bohol

Read in: Bisaya The Silvino Clamutcha Provincial Operational Command – New People’s Army – Bohol successfully mounted an ambush against elements of CAFGU and paramilitary action agents of the 47th IB in Barangay Aloja, Batuan, Bohol on April 26 at 5 p.m. According to initial reports, two military agents identified as Rolan Furnes of Buhog, […]

Message of solidarity for the National Day of Armed Valor

Kabataang Makabayan joins the Filipino people in celebrating today the National Day of Armed Valor in militant remembrance of the 500 years since Lapulapu and countless native Filipinos resisted Spanish colonizers and upheld the freedom of the people. The triumph in the Battle of Mactan is a testimony to the Filipino people’s centuries-long struggle for […]

Paglaban ng mamamayan ng Rizal, rumaragasang tubig na hindi mapipigilan ng rehimeng US-Duterte

Sa kabila ng mga pahayag ni Duterte sa kawalang pag-asa na masugpo ang pandemyang COVID 19 at hintayin na lamang ng mga Pilipino ang unti-unting nilang pagkamatay, pinatunayan ng mamamayan ang lakas ng kanilang pagkakaisa sa pagtugon sa krisis dulot ng pandemya. Kahanga-hanga ang inisyatiba at kolektibong pagtutulungan ng mga indibidwal at mga organisasyon sa […]

The united front of the struggling Filipino people will make the US-Duterte regime pay for its crimes in more ways than one

On the occasion of the 48th founding anniversary of the National Democratic Front of the Philippines, the NDF in Southern Mindanao congratulates all Communist Party cadres, Red commanders and fighters of the NPA, mass activists from different revolutionary organizations and allies from the middle and national bourgeoisie whose individual commitment and collective unity made the […]

Abolish the NTF-ELCAC and reallocate its P19 billion fund as aid for the lockdown and typhoon-stricken poor

The National Democratic Front-Eastern Visayas today joins the calls of various sectors to reallocate the P19 billion fund of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) as aid for poor Filipinos who are now doubly burdened by the economic lockdown and the recent typhoon Bising. We propose further that the task […]