National Democratic Front of the Philippines

Hinggil sa niretokeng litrato ng mga di umanong NPA surenderees
December 29, 2019

Lalong nalantad at napatunayan ang matagal nang sinasabi ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyong Timog Katagalugan hinggil sa mga kasinungalingan at mga itinatagong ‘kalansay’ ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagkakalat ng mga pekeng balita, pekeng labanan at pekeng mga sumukong NPA. Hindi na kagulat-gulat sa taumbayan ang nalantad na peke at minanipulang litrato […]

Read more

On the Reciprocal and Unilateral Ceasefire between GRP and NDFP
December 29, 2019

Ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog ay lubos na nakikiisa at sumusuporta sa magkatugong pagdedeklara ng tigil putukan sa pagitan ng Communist Party of the Philippines – New People’s Army (CPP/NPA) at ng Government of the Republic of the Philippines (GRP). Ang pagdedeklara ng Komite Sentral ng CPP ng tigil putukan ay alinsunod […]

Read more

Ipagdiwang ang ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 29, 2019

  Malugod na nakikiisa ang NDFP-ST sa ginanap na selebrasyon ng mga komite ng Partido at yunit ng hukbong bayan sa ika-51 Anibersaryo ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa mga teatro at larangang gerilya. Sinimulan ang mga selebrasyon sa pag-awit ng Internasyunal at pagbigay-pugay sa bandila ng Communist Party of the Philippines ng […]

Read more

Pahayag sang MAKIBAKA-Negros sa pagsaulog sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines
December 29, 2019

Taas kamao sa tanan nga mga rebolusyonaryo, sa mga myembro sang Communist Party of the Philippines (CPP), sa mga Pulang hangaway sang New People’s Army, sa sahing mangunguma, mamumugon kag mala-proletaryado kag sektor sang mangingisda, pamatan-on kag sa mga kababaenhan nga nagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang CPP. Ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaehan (MAKIBAKA) […]

Read more

Mensahe sang PKM-Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang mahal nga Communist Party of the Philippines
December 29, 2019

  Panginbulahan kag lubos nga nagapakig-isa ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Negros sa pagsug-alaw sa ika-51 nga anibersaryo sang mahal nga Communist Party of the Philippines (CPP) kag sa pag-angkon sa bulawanon nga mga kadalag-an sini sa paghimakas sang pumuluyong Negrosanon kag sa bug-os pungsod gikan sa liwat nga pagkatukod sadtong Disyembre […]

Read more

Katawa-tawang parada ng mga de-susing robot ng AFP at PNP
December 29, 2019

Sa isang kumpas ng rehimeng US-Duterte, nagmartsa ang mga de-susing robot ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga kalsada ng Naga City, Camarines Sur at Legazpi City, Albay upang kundenahin ang ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista . Katawa-tawa ang rehimeng US-Duterte sa pag-aakalang matutumbasan ng pagmartsa ng ilampung sundalo’t pulis […]

Read more

NDF-Eastern Visayas condemns 8th Infantry Division’s push for martial law in Samar
December 29, 2019

The National Democratic Front in Eastern Visayas (NDF-EV) today condemned the 8th Infantry Division of the Philippine Army’s urging for martial law in Samar as a crude attempt to sabotage the efforts to resume peace talks. Spokesperson Captain Reynaldo Aragones, in a radio interview, called on GRP President Rodrigo Duterte to declare martial law in […]

Read more

Taong simbahan, itanghal ang makauring pamumuno ng Partido! Mag-ambag sa pagkakaisa ng sambayanan upang ibagsak ang papet, pasista at berdugong rehimeng US-Duterte! Kamtin ang mas mataas na antas ng demokratikong rebolusyong bayan!
December 28, 2019

“Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!” Ito ang nagbubunying sigaw ng bawat kasapi ng CNL sa buong bansa, maging sa ibayong dagat, sa pagdiriwang ngayon ng ika-51 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Taas-kamao nating pinagpupugayan ang Partido sa loob ng 51 taong pamumuno nito sa pagbagtas ng sambayanang Pilipino sa […]

Read more

Christians for National Liberation on the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines
December 28, 2019

On the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines, we the Christians for National Liberation (CNL) salute and applaud all Red commanders, fighters, political officers and members of the people’s militia, local guerrilla and self-defense units who have rendered invaluable service to the peasants, workers and the national minorities. The CNL unites with […]

Read more

Photoshop, Pekeng Balita at Disimpormasyon: Ang Katawa-tawang Tagumpay ng 9th IDPA sa Rehiyon
December 28, 2019

Sadyang hindi na maisasalba ng mga militar at pulis ang kanilang imahe sa panibago na namang balita ng kanilang palpak na palabas sa Kabikulan. Sa anibersaryo ng PKP nitong Disyembre 26, ipinakalat ng 2nd IBPA ang kagila-gilalas na balitang mayroon na naman umanong 306 sumurender mula sa prubinsya ng Masbate. Lakas-loob pa nilang linakipan ng […]

Read more