Archive of National Democratic Front of the Philippines

NDF-Negros calls on all Filipino people to courageously defend freedom and democracy

The National Democratic Front – Negros (NDF-Negros) vehemently abhors Gen. Antonio Parlade, the fascist commander of Southern Luzon Command (SolCom) and consequently the spokesperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict as he continues to red-tag and harass various cause-oriented groups and even celebrities. Everything that comes out of the General’s […]

The Filipino peasant class is a formidable force in resisting the tyrant Duterte and waging the people’s war

This Peasant Month, the Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) in Southern Mindanao upholds the revolutionary struggle for land, life, and justice of the Filipino peasantry against feudal bondage, fascism, injustice, and inequality. At a historical time when a global pandemic is instigating a domino effect on the collective socio-economic lives of Filipinos, we reckon […]

Pag-ibayuhin ang paglaban! Isulong ang pakikibaka para sa tunay na repormang agraryo at pambansang industralisasyon! Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Malugod na ipinaparating ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang mahigpit nitong pakikiisa at pagsuporta sa milyong magsasaka sa bansa na ngayo’y nagsasagawa ng iba’t ibang mga pagkilos at aktibidad para sa taunang paggunita sa Oktubre 21 bilang araw ng uring magsasaka. Marapat lamang nating gunitain at ipagdiwang ang Oktubre 21 bilang […]

Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan, lumaya mula sa kagutuman at pasismo!

Ginugutom at pinapatay ng rehimeng US-Duterte ang mamamayang Pilipino. Ngayong taon, naitala ang pinakamataas na tantos ng kagutuman sa bansa sa loob ng dalawang dekada. Ngayong taon din maitatala ang isa sa pinakamatataas na bilang ng masaker sa rehiyon mula 2016. Ito ang patung-patong na pagdurusang ipinababalikat ng bulok na malakolonyal at malapyudal na sistema […]

Itinataguyod ng mga operasyong RCSP ang neoliberal at pasistang interes ng rehimeng US-Duterte

Walang lumilipas na araw na hindi nanganganib ang buhay ng bawat masang Bikolano sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Kaliwa’t kanan ang pamamaslang, panghaharas at iba’t ibang porma ng panggigipit sa kamay ng AFP-PNP-CAFGU, laluna’t umaarangkada ang mga yunit ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa kanayunan. Malinaw na nananalasa ang mga operasyong ito kung saan […]

PKM-Bikol sa pagkakapasa ng panukalang batas ng Coconut Levy Trust Fund sa Senado

Traydor ang rehimeng US-Duterte! Matapos nitong ipangalandakan ang pagbabalik ng coco levy fund sa mga magniniyog sa tatlong magkakasunod na SONA, prayoridad na ngayon sa Kongreso ang paggamit ng pondong ito para sa umano’y trust fund. Lumang tugtugin na ito ng reaksyunaryong gubyerno upang matakasan ang pananagutan at hindi na ibalik ang bilyun-bilyong ninakaw mula […]

NDF-Bikol hinggil sa pagdaan ng US spy plane sa Yellow Sea

Dali-daling humingi ng tawad ang tuta para sa kanyang amo! Lantarang nangagayupapa si Duterte at ang kanyang mga alagad sa imperyalistang US. Di na baleng maging lunsaran ng US ang Pilipinas ng inter-imperyalistang digma nito sa Tsina – para kay Duterte, higit na matimbang ang suporta ng imperyalista sa kanyang diktadura.

LUMABAN-Bikol on the proposed postponement of the 2022 elections

Postponing the 2022 elections under the pretense of saving the people from a pandemic is a lame excuse to justify charter change. After all, the US-Duterte regime has used every possible excuse to demonstrate the need for Cha-Cha and, consequently, the extension of their terms. But if the people truly have anything to be scared […]

LUMABAN-Bikol on the implementing rules and regulations of the Anti-Terrorism Act of 2020

The US-Duterte regime will do everything to silence all critics and opposition. The co-opted judiciary has even unduly postponed the hearing of almost 40 petitions against the law! Even without the IRR, the dictatorial regime has already managed to arrest four progressive and nationalist personalities in the region in a span of two months. With […]