Archive of National Democratic Front of the Philippines

Nasa Kamay ng Mamamayan ang Soberanya
July 21, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Tinatahak ngayon ng Rehimeng Duterte ang landas ng pampulitikang pagpapatiwakal sa kanyang pagsasantabi ng interes ng mamamayang nagluklok sa kanya sa pusisyon. Sa gitna ng kanyang pagkalango sa kapangyarihan, nakakalimutan niyang ang mapagpasyang lakas ng mamamayan ang magtatakda ng hangganan ng kanyang pakana upang maging diktador-pasista. Bagamat puspusan ang kanyang kampanya para kontrolin ang lahat […]

NDFP Renders Honor to Fr. Dave Albano, Founding Member of the Christians for National Liberation
March 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | National Executive Committee |

Ka Dave Albano was among the founding members of the Christians for National Liberation (CNL). The founding members decided to launch the CNL on the 100th anniversary of the martyrdom of Fathers Gomez, Burgos and Zamora on February 17, 1972. Among the founding members were Fr. Dave Albano, Deacon Carlos Tayag and Purificacion Pedro. It […]

Parangal kay Ka Bendoy
March 17, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ngayon ay araw ng pagdadalamhati para sa libu-libong Pilipino habang ihinahatid ang mga labi ni Alfredo Dino Merilos sa kanyang huling hantungan. Nakalibing man ang kanyang pangalan sa kawalan, para sa hindi mabilang na masa at kasama mananatili ang alaala ni Ka Bendoy o Ka Berdin bilang isa sa mga muog ng pagsusulong ng digmang […]

On the Imperialist Cultural Offensive
November 15, 2015 | National Democratic Front of the Philippines | Juliet de Lima | Chairperson | Reciprocal Working Committee Socio-Economic Reforms |

Colleagues and friends! It is my pleasure and honor to speak on the imperialist cultural offensive before this workshop to help set the framework for the topic “People’s Cultural Resistance Against Imperialist Cultural Offensive.” Indeed, a long-standing war exists between imperialism and oppressed peoples in the cultural arena. This has been ongoing ever since colonial […]

n/a