Archive of National Democratic Front of the Philippines

Fake penile implants being promoted by the 36th IB in Surigao del Sur, endangers health of the youth

The Community Support Program (CSP) of the 36 th IB does not bring peace and development to the people in the barrios of Surigao del Sur, instead they endanger the health of the youth by spreading fake penile implants (inserting pellets (bolitas) and injecting baby oil/petroleum jelly in the penis). The New People’s Army (NPA)-Surigao […]

Panukalang Death Squad sa AFP-PNP, Mukha ng Lawless Violence at Paghahanda para sa Isang Pambansang Batas Militar ng Rehimeng US-Duterte

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagkundena at paglalantad ng masang Bikolano sa higit na mapangahas at lantarang mga hakbangin ng rehimeng US-Duterte upang ibuslo ang sambayanan sa bitag ng isang pambansang Batas Militar. Nakapagngangalit ang palabas niyang ang pagwawasiwas ng kanyang kampo ng pasismo ay sa ngalan umano ng pagpigil sa ‘lawless violence’ ng rebolusyonaryong kilusan. […]

Exercise Pagsisikap 2018, Bahagi ng Palabas na State of National Emergency, Gilas-Pananakot at Pagsasayang ng Pondong Publiko

Mula Nobyembre 26 hanggang 29, nagsagawa ang pwersang nabal ng Pilipinas ng isang pagsasanay militar sa mga baybayin ng Brgy. Lidong, Sto. Domingo, Albay at Brgy. Rawis, Legazpi Ciy. Ayon sa tagapagsalita ng Naval Forces Southern Luzon (NAVFORSOL) na si Ensign Jane Sasil, ang naturang pagsasanay ay upang ‘masubukan ang kanilang tropa sa anumang sitwasyon’ […]

Gunitain ang Araw ni Bonifacio, Ama ng Rebolusyong Pilipino! Mangahas Makibaka Mula sa Paninidigang Demokratiko, Progresibo at Makabayan!

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa paggunita ng sambayanan sa Araw ni Bonifacio. Si Gat Andres Bonifacio ang ama ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 na buong lakas at tatag na lumaban sa pananakop ng mga kolonyalistang Espanyol. Sa panahon ng imperyalistang panunupil at mga papet na reaksyunaryong gubyerno, hinihingi ng panahon ang ibayong pagkakaisa ng mamamayan at […]

Kabataan, Labanan ang Panunupil at Pagsasamantala! Pabagsakin ang Pasista at Papet na Rehimeng US-Duterte!

Pinakamataas na pagpupugay at pakikiisa ang ipinapaabot ng NDF-Bikol sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-54 nitong anibersaryo. Sa loob ng higit limang dekada, tumindig ito bilang balon ng mga anak ng bayan na patuloy na nagsusulong at nagtataguyod ng makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan para sa ganap at tunay na panlipunang pagbabago. […]

Paglingkuran ang rebolusyong bayan!–KM

Mensahe sa ika-54 taong anibersaryo ng Kabataang Makabayan Pagpupugay sa mabubuting anak ng bayan! Ngayong araw, Nobyembre 30, inaalala ng buong sambayanan ang kabayanihan ng mga rebolusyunaryong Pilipino na magiting na lumaban at nagbuwis ng buhay para sa paglaya ng bayan. Itinatag ang Kabataang Makabayan (KM) sa anibersaryo ng kamatayan ni Andres Bonifacio upang katawanin […]

Tutulan ang neoliberal na Rice Tariffication Bill! Isulong ang tunay na reporma sa lupa at subsidyo para sa magsasaka!

Hinihimok ng NDF-ST ang mamamayan na pigilan ang pagsasabatas ng Rice Tariffication Bill (RTB), ang huwad na solusyon sa krisis sa bigas na isinusulong ng reaksyunaryong GRP upang bigyang-laya ang importasyon ng bigas at patindihin ang liberalisasyon sa agrikultura. Iniratsada ng rehimeng US-Duterte ang RTB bilang pagtalima sa liberalisasyon sa agrikultura na itinataguyod ng imperyalistang […]

NDF-ST on Galvez as peace adviser & vigilante groups: ‘Duterte’s anti-CPP-NPA obsession hinders peace’

NDF-ST condemns the latest schemes of the US-Duterte regime to jeopardize the people’s efforts to achieve genuine peace, allowing Rodrigo Duterte and his fascist generals to act on their obsession to crush the revolutionary movement led by the CPP-NPA-NDF. The latest manifestations of this obsession can be observed across the reactionary bureaucracy. One is the […]

Isulong ang Bandilang Pula ng Katipunan at Kabataang Makabayan

ISULONG ANG BANDILANG PULA NG KATIPUNAN AT KABATAANG MAKABAYAN Mensahe sa ika-54 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan ni Jose Maria Sison Mahal na mga kasama sa Kabataang Makabayan, Bilang Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan (KM), naliligayahan akong inabot ng ating mahal na organisasyon ang ika-54 na anibersaryo ng pagtatatag. Magpasalamat tayong lahat sa mga rebolusyonaryong martir […]

Ipagdiwang ang 54 taon ng pagsulong at paglaban ng Kabataang Makabayan

Nagpupugay ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa Kabataang Makabayan sa pagdiriwang nito ng ika-54 anibersaryo. Ang pagkakatatag ng KM noong November 30, 1964 ay hudyat ng paparating na unos ng panibagong pagsigla ng pakikibakang masa sa harap ng papatinding krisis sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Ngayon, lumalakas ito dulot ng paglala ng panlipunang […]