National Democratic Front of the Philippines

Pahayag sang Katipunan ng Gurong Makabayan – Negros kaangot sa resulta sang PISA 2018
December 14, 2019

  Nabuyagyag na naman ang kahimtang sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas sa resulta sang Programme for International Student Assessment (PISA) sadtong 2018 sa diin ang estudyanteng Pilipino nakakuha sang pinakanubo nga score sa reading comprehension kag naga-pangaduha ini sa may manubo nga score sa Mathematics kag Science. Masobra 600,000 ka estudyante sa 79 ka […]

Read more

Pabagsakin ang pasistang rehimeng US-Duterte! Manindigan para sa karapatang-tao!
December 11, 2019

Sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang-Tao ngayong Disyembre 10, kaisa ng masang Bikolano ang buong rebolusyonaryong kilusan sa panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa numero unong mamamatay-tao at tagasalaula ng karapatang-tao – ang rehimeng US-Duterte. Walang kasingtindi ang brutalidad at karahasan ng rehimeng US-Duterte. Pangunahing target nito ang mga sibilyan laluna ang […]

Read more

Dugang maghiliusa kag padayon nga ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung
December 11, 2019

  Sa ika-71 nga tuig sang Pagkalibutanon nga adlaw sang tawhanon nga kinamatarung, indi lang kita magkomerar sang deklarasyon sang mga sibil, politikal, ekonomiko kag demokratiko nga kinamatarung kundi padayon nga pakig-awayan ang paglapak sini kag sukton ang hustisya nga ginadingut sang inutil nga gobyerno sa idalum sang korap, tiraniko kag berdugo nga paghari sang […]

Read more

Papanagutin ang AFP-PNP sa patuloy na pagbinbin ng mga labi ni Kasamang Ermin Bellen
December 10, 2019

  Mariing kinokondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang rehimeng Duterte sa kawalan ng habag at di makataong pagkakait sa pamilya na makuha ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Ginigipit at iniipit ng 2nd ID at 80th IB ng Philippine Army ang mga kapamilya para patuloy na bimbinin ang […]

Read more

Gunitain ang Pandaigdigang Araw ng Karapatang Tao na may ibayong determinasyong lumaban sa pasistang rehimeng US-Duterte
December 10, 2019

Mahigpit na nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) sa sambayanang Pilipino sa paggunita at pagdiriwang sa Pandaigidigang Araw ng Karapatang Tao ngayong Disyembre 10, 2019. Ipinapaabot din namin ang mahigpit na pakikiisa sa lahat ng mga inaapi’t pinagsasamantalahang mamamayan ng atrasadong mga bayan sa daigdig na patuloy na nakikibaka para sa […]

Read more

Kasamang Ermin “Ka Romano” Bellen at 2 pang kasamang pinaslang
 sa Antipolo Masaker, Martir ng Sambayanang Pilipino!
December 10, 2019

Rebolusyonaryong Hustisya ang sigaw ng bayan para sa Antipolo 3! Ipinaabot ng NDFP- Isla ng Palawan ang kanyang pinakamataas na pagkilala kay Kasamang Ermin “Ka Romano“Bellen, Ka Jose Villahermosa at Ka Lucio Simburoto sa kanilang taos-pusong paglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan. Inspirasyon ng lahat ng nakikibakang mamamayang Palaweño lalo ng SUPOK o Rebolusyonaryong Organisasyon […]

Read more

Resist Looming Tyranny & Human Rights Attack
December 10, 2019

” Human rights are not only violated by repression or assassination, but also by unfair economic structures that creates huge inequalities.”. – Pope Francis The Christians for National Liberation joins the international community this year 2019 in commemorating the 71st Anniversary of Human Rights Day. Pope Francis aptly describes human rights that include the unfair […]

Read more

Sa rebolusyon ang masanag nga buasdamlag sang mga bata
December 09, 2019

Sang Nobyembre 20, 2019 ginselebrar ang ika-30 nga anibersaryo sang pagpasar sang UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Ang UNCRC isa ka international nga kasugot nga ginbalay sang United Nations agud proteheran ang mga kinamatarung kag kaayuhan sang mga bata, mga persona nga nagapang-edaron manubo sa 18 anyos. Isa sa mga nagpirma […]

Read more

Ang Kabataan sa Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa
December 07, 2019

Ang UNCRC isa ka international nga instrumento sang kasugot nga ginbalay agud proteheran ang mga kinamatarung kag kaayuhan sang mga kabataan, mga persona nga nagapang-edaron manubo sa 18 anyos. Isa sa mga nagpirma sining kasugot amo ang reaksyonaryong gubyerno sang Pilipinas. Ang mga kabataan kag ang demokratikong rebolusyon sang banwa Ang kada indibidwal nga nagapasakop […]

Read more

Hinggil sa Pagdalaw ni Duterte sa Kabikulan
December 07, 2019

Ang pagdalaw ni Duterte sa Kabikulan matapos ang pananalanta ng Bagyong Tisoy ay hungkag, ipokrito at hindi maghahatid ng anumang makabuluhang tulong sa mamamayan. Hindi maitatanggi ng pangkating Duterte na ang labis na epekto ng mga kalamidad tulad ng bagyo at lindol ay bunga na ng higit apat na dekadang pagpapatupad ng neoliberal na mga […]

Read more