Maria Roja Banua | Spokesperson | NDF-Bicol

Tunay na demokrasya, makakamit sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan
February 25, 2020

Tatlumpung apat na taong nakalipas, pinatunayan ng mamamayang Pilipino ang lakas ng pagkakaisa at pinatalsik ang isa sa pinakamalulupit na diktador sa kasaysayan ng bansa. Sa pagbabalik ng diktadura sa mukha ng rehimeng US-Duterte, higit na nahahamon ang mamamayang ibayong palakasin ang pagkakaisa upang labanan ang anumang tangkang saulain ang mga tagumpay ng pag-aalsang EDSA […]

Read more

Kampanyang disimpormasyon ng AFP at NTF-ELCAC, pagwaldas sa pondo ng taumbayan at pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan 
February 07, 2020

Kinukundena ng NDF-Bikol at mamamayang Bikolano ang pagbibitbit ng AFP ng kanilang kontramamamayang adyenda sa ibayong-dagat sa harap ng krisis na kinakaharap ng bansa. Habang kapos na kapos ang rekurso para sa mga rescue operations, tulong pampinansyal at rehabilitasyon sa masang nasa Timog Katagalugan at Kabikulang hinaharap nang sabay-sabay ang pag-aalburoto ng Bulkang Taal at […]

Read more

Confidential and intelligence funds ng DICT at iba pang sibilyang ahensya, pondo para sa pasistang panunupil
February 07, 2020

  Garapalang winawaldas ng rehimeng US-Duterte ang kabang bayan para sa huwad na gera kontra-terorismo. Hindi na masikmura kahit ng mismong mga upisyal ng sibilyang ahensya ang garapalang pangungurakot at paggastos ng pera ng taumbayan para sa pasistang panunupil. Noong Pebrero 3, mismong si DICT Usec Eliseo Rio na ang bumitiw sa pwesto dahil sa […]

Read more

Katawa-tawang parada ng mga de-susing robot ng AFP at PNP
December 29, 2019

Sa isang kumpas ng rehimeng US-Duterte, nagmartsa ang mga de-susing robot ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga kalsada ng Naga City, Camarines Sur at Legazpi City, Albay upang kundenahin ang ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista . Katawa-tawa ang rehimeng US-Duterte sa pag-aakalang matutumbasan ng pagmartsa ng ilampung sundalo’t pulis […]

Read more

Photoshop, Pekeng Balita at Disimpormasyon: Ang Katawa-tawang Tagumpay ng 9th IDPA sa Rehiyon
December 28, 2019

Sadyang hindi na maisasalba ng mga militar at pulis ang kanilang imahe sa panibago na namang balita ng kanilang palpak na palabas sa Kabikulan. Sa anibersaryo ng PKP nitong Disyembre 26, ipinakalat ng 2nd IBPA ang kagila-gilalas na balitang mayroon na naman umanong 306 sumurender mula sa prubinsya ng Masbate. Lakas-loob pa nilang linakipan ng […]

Read more

Hinggil sa mga pakulong kilos-protesta laban sa rebolusyonaryong kilusan
December 27, 2019

  Walang anumang halaga ang pagsasagawa ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict (RTF-ELCAC), sa pamumuno ng mga nangungunang berdugo sa rehiyon, ng isang kilos-protesta sa Naga City sabay sa pagdiriwang ng ika-51 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Walang kabuluhan ang kanilang pagtatangkang siraan ang rebolusyonaryong kilusan at palabasing hindi na […]

Read more

Pahayag hinggil sa matagumpay na kilusang masa sa Maguindanao Massacre
December 22, 2019

Pinagpupugayan ng NDF-Bikol ang tagumpay na nakamit ng matatag na kilusang masang walang pagod na nagtulak ng hustisya para sa masaker sa Maguindanao. Bunga ng kanilang isang dekadang pagkakaisa’t pagsisikap napilitan na ang reaksyunaryong gubyerno na pananagutin ang kalakhan ng maysala sa naturang masaker.  Ngunit hindi pa tapos ang laban. Marapat lamang na ipanawagan ang […]

Read more

Mamamayan ibayong pandayin ang pagkakaisa! Labanan ang pasismo ng estado!
December 22, 2019

Buung-buo ang pagsuporta ng NDF-Bikol sa masang Bikolano sa kanilang laban sa militarisasyon at pasismo ng estado. Mabilis na nahuhubdan ang patung-patong na kasinungalingang ipinamamarali ng 9th IDPA at buong Joint Task Force Bicolandia sa rehiyon. Matapos ang magkakasunod na pagkakalantad ng pamamaslang sa mga sibilyang magsasaka sa Catanduanes at ang pekeng pagpaparada sa isang […]

Read more

Pabagsakin ang pasistang rehimeng US-Duterte! Manindigan para sa karapatang-tao!
December 11, 2019

Sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang-Tao ngayong Disyembre 10, kaisa ng masang Bikolano ang buong rebolusyonaryong kilusan sa panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa numero unong mamamatay-tao at tagasalaula ng karapatang-tao – ang rehimeng US-Duterte. Walang kasingtindi ang brutalidad at karahasan ng rehimeng US-Duterte. Pangunahing target nito ang mga sibilyan laluna ang […]

Read more

Hinggil sa Pagdalaw ni Duterte sa Kabikulan
December 07, 2019

Ang pagdalaw ni Duterte sa Kabikulan matapos ang pananalanta ng Bagyong Tisoy ay hungkag, ipokrito at hindi maghahatid ng anumang makabuluhang tulong sa mamamayan. Hindi maitatanggi ng pangkating Duterte na ang labis na epekto ng mga kalamidad tulad ng bagyo at lindol ay bunga na ng higit apat na dekadang pagpapatupad ng neoliberal na mga […]

Read more