Archive of Maria Laya Guerrero | Spokesperson

Panagutin ang rehimen sa walang habas na pagpaslang sa dalawang aktibista sa Albay

Mariing kinukundena ng Kabataang Makabayan ang pagpaslang ng berdugong PNP sa dalawang aktibista sa Guinobatan, Albay nitong gabi ng Hulyo 25 – isang araw bago ang huling SONA ni Duterte. Ayon sa upisyal na pahayag at ulat ng Santos Binamera Command, Bagong Hukbong Bayan – Albay (SBC BHB – Albay), ang dalawang biktima ng pagpatay […]

Pagpupugay sa mga martir ng sambayanan! Kabataan, walang ibang landas kundi patungong kanayunan! Sumapi sa NPA!

Ipinamalas nina Ka Ara, Ka Kiko, at Ka Kira ang buhay at pakikibakang higit na mabigat sa bundok Tay—bigat na dadalhin sa alaala ng bawat Kabataang Makabayan sa patuloy at papataas na pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon tungo sa pagbubukang liwayway ng mapulang sosytalistang bukas.

Ipagtagumpay ang armadong pakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya

Pagpupugay sa lahat ng demokratikong kabataan at mamamayan na mapangahas at militanteng lumahok sa mga protesta ngayong Araw ng Kalayaan 2021! Ang araw na ito ay isang matingkad na paalala sa kasaysayan ng sakripisyo, paghihirap, at nagpapatuloy na pakikibaka ng masang Pilipino laban sa dayuhang panghihimasok at pangangamkam. Bagama’t hungkag na kalayaan ang inihain ng […]

Panagutin ang rehimeng Duterte sa mga atake sa karapatang pantao ngayong Mayo Uno

Kaisa ang Kabataang Makabayan sa malawak na hanay ng masang nagpupuyos sa galit sa serye ng mga walang habas na paglabag ng rehimeng Duterte sa karapatang pantao kasabay at matapos ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa 2021. Nitong Mayo Uno ay dagsa ang ulat ng mga iligal na panghaharang, tangkang paninindak, pagbabanta, at tahasang pang-aaresto ng […]

Ipagbunyi ang pakikibaka ng uring manggagawa! Magpunyagi para sa pagtatagumpay ng rebolusyon!

Ngayong Mayo Uno 2021, militanteng tumitindig ang nagkakaisang hanay ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, kabataan, at lahat ng demokratikong mamamayan para sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sinasalubong ng sambayanan ang araw na ito nang may buhay na diwa ng pakikibaka at paglaban para sa karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Higit pa […]

Message of solidarity for the National Day of Armed Valor

Kabataang Makabayan joins the Filipino people in celebrating today the National Day of Armed Valor in militant remembrance of the 500 years since Lapulapu and countless native Filipinos resisted Spanish colonizers and upheld the freedom of the people. The triumph in the Battle of Mactan is a testimony to the Filipino people’s centuries-long struggle for […]

Celebrate the NDFP’s 48th year by advancing the people’s war

Kabataang Makabayan sends its warmest revolutionary greetings to the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), along with all its allied organizations, celebrating today its 48th founding anniversary. For almost five decades now, the NDFP as an alliance has united patriotic Filipino masses from all over the globe—and across multiple sectors—in the revolutionary aspiration to […]

State’s attacks on youth leaders and community pantries tell of its desperation to coverup failures

With the abduction of two youth organizers—closely followed by the red-tagging of community pantries—Rodrigo Duterte bares his regime’s panic to deny its neglect in handling the pandemic and alleviating the economic crisis. Yesterday, agents of Duterte’s National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) forcibly took Anakbayan members Alicia Lucena and Sofia Bangayan […]

Pagbati sa 52 taon ng rebolusyonaryong pakikidigma para sa karapatan, kalayaan, at kagalingan ng masang api

Pinakamataas na pagpupugay ang inihahandog ng Kabataang Makabayan (KM) sa pagsalubong sa ika-52 taon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)―mahigit limang dekada ng sakripisyo, pagpupunyagi, at pagsulong para wakasan ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Sa loob ng 52 taon—sa ilalim sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)—ang BHB ang nagsilbing armas ng mamamayan laban […]

Duterte’s renewed ECQ a desperate denial of pandemic response failure

Without any genuine plan to curb the spread of Covid-19 through concrete medical and scientific measures, a new extreme community quarantine (ECQ) can be only be useless at best, and an aggravation to the crisis at worst. Duterte refuses to acknowledge its utter failure of a Covid-19 response and insists on using every possible excuse […]