Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Doble-dobleng pagbabadyet ng NTF-ELCAC para sa 62 barangay, aabot sa kabuaang P768 milyon

Read in: English Sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2021, nakakuha ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ng ₱16.4 bilyon para sa tinatawag nitong Barangay Development Program (BDP). Sa programang ito, naglista ang NTF-ELCAC ng 822 barangay na “wala nang presensya ng BHB” na siyang makakatanggap ng ₱20 milyon […]

Punish the fascist criminals behind mass murder in Southern Tagalog

Read in: Pilipino The Filipino people and the revolutionary movement consider as criminals the police personnel under the PNP-Calabarzon and military forces under the Southern Luzon Command who are directly involved in the bloody March 7 mass murder of nine workers and peasant leaders and activists in Southern Tagalog. There is widespread clamor for justice […]

Parusahan ang mga pasistang kriminal sa likod ng maramihang pagpaslang sa Southern Tagalog

Read in: English Para sa mamamayang Pilipino at rebolusyonaryong kilusan, kriminal ang mga pulis sa ilalim ng PNP-Calabarzon at pwersang militar sa ilalim ng Southern Luzon Command na tuwirang sangkot sa madugong maramihang pagpaslang noong Marso 7 sa siyam na lider manggagawa at magasasaka, at mga aktibsita sa Southern Tagalog. Mayroong malawak na panawagan para […]

Condemn spate of state terrorist crimes in Southern Tagalog and Bicol

The Communist Party of the Philippines and all revolutionary forces condemn in the strongest terms the spate of extrajudicial killings and arrests carried out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) across the Southern Tagalog and Bicol regions. At least 11 people, mostly peasant activists, have been murdered in […]

NPA will grow stronger in Duterte’s remaining days in office

In his tired, but nonetheless bellicose speech yesterday, Duterte ordered the AFP to “don’t mind human rights” and “kill, kill” the armed fighters of the NPA. To this we declare to Duterte: you will fail. Because of the economic crisis and government bankruptcy resulting from your anti-people policies and corruption, and all the hardships, the […]

NPA command-detonated explosives are not banned under IHL

The AFP yesterday submitted complaints before the Commission on Human Rights (CHR) claiming that explosives used by the NPA are banned under international humanitarian law. This is completely false. The AFP is misrepresenting IHL to discredit the NPA. The NPA does not use banned weapons in waging war. The NPA employs command-detonated explosives that are […]

Denounce the fascist attacks against defenders of the Tumandok

Undoubtedly, the stabbing attack last night against Atty. Karlo Guillen and the killing last February 28 of village chief Julie Catamin are the handiwork of the criminal agents of the Duterte fascist regime, particularly the death squads of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Guillen and Catamin are defenders of […]

Actively defend the people and frustrate the AFP’s March offensives

Read in: Pilipino The New People’s Army (NPA) will mark its 52nd anniversary this coming March 29. More than ever, the NPA is determined to ardently serve the Filipino people, defend them against the US-Duterte regime’s state terrorism, surmount the US-supported all-out offensives of the combined forces of the Armed Forces of the Philippines (AFP) […]

Aktibong depensahan ang mamamayan at biguin ang March offensive ng AFP

Isa na namang magastos na pambansang opensiba ang ilulunsad ng AFP at PNP ngayong Marso. Pakikilusin nito ang mga tropa at kagamitan sa malakihang mga operasyong kombat at pambobomba mula sa himpapawid laban sa BHB at laban sa masang magsasaka at minoryang mamamayan. Sa nagdaang mga taon, naglulunsad ang AFP ng pinatindinding mga opensiba tuwing Marso at Disyembre. Walang-saysay itong umaasa na mapipigilan ang rebolusyonaryong mga pwersa at mamamayan na ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido at BHB.

Expose spate of AFP fake news

There is a recent spate of fake news churned out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) to cover up crimes and abuses committed by its units and hide embarrassing misencounters and battlefield losses. AFP fake news is sibling to AFP red-tagging. Waging psywar and promoting disinformation, the AFP has repeatedly proved itself to […]