Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Promotion of Gen. Parlade is nauseating

To say the least, Duterte’s appointment of Gen. Antonio Parlade to his National Security Council (NSC) is disgusting and nauseating. The appointment of the unrepentant red-tagger and human rights violator is clearly reward for dutifully serving and defending Duterte’s reign of fascist tyranny, treachery and corruption. By placing Gen. Parlade in the NSC, Duterte is promoting the […]

Ang pagpapatalsik sa korap at inutil na si Duterte ang pinakamabuting paraang makaalpas sa lumulubhang pandemya

1. Muling pumalo ang bilang ng arawang bagong kaso ng Covid-19 sa Pilipinas sa panibagong pinakamataas na rekord na 22,415 kahapon. Inaasahang lalo pa itong tataas sa darating na mga linggo sa paglaganap ng mas nakahahawang Delta baryant at sa harap ng nagpapatuloy na kabiguan ng rehiemng Duterte na epektibong tugunan ang krisis. Sa labis na kakulangan ng testing, malamang na dalawa o tatlong beses pang mas malaki ang aktwal na bilang.

Ousting corrupt and inept Duterte is best way out of worsening pandemic

1. The number of daily new Covid-19 cases in the Philippines hit another record-high of 22,415 yesterday. This number is anticipated to further rise in the coming weeks with the prevalence of the more contagious Delta variant and in the face of the continuing failure of the Duterte regime to effectively respond to the crisis situation. With the gross lack of testing, the actual number of infections is likely two to three times bigger.

Demand justice for abduction and murder of Cebu NGO worker

We hold Rodrigo Duterte, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) and their armed agents responsible for the abduction and murder of Elena Tijamo, an official of the Farmers Development Center (Fardec) in Cebu. We commiserate with her family as they grieve and demand justice for her death. Tijamo was abducted […]

Condemn US drone strikes in Afghanistan

We join the Afghan people and international community in denouncing two successive attacks carried out by US military drones which killed several civilians, including women and children, and which outrightly violates Afghanistan sovereignty. On August 28 and 29, missiles fired from US drones, purportedly targeting ISIS-K forces, struck in Nangarhar province and a residential area […]

Duterte’s corruption and crimes will spell his doom

Over the past two weeks, the Filipino people have been seething with outrage in the face of the left, right and center exposés of large-scale corruption and anomalies of Duterte and his close officials. The recently released reports of the Commission on Audit details these anomalies. Senate hearings over the past few days reveal additional information that corruption under the Duterte regime is directed from Malacañang itself.

Ibabagsak si Duterte ng kanyang korapsyon at mga krimen

Sa nagdaang dalawang linggo, nag-uumapaw ang galit ng mamamayang Pilipino sa kaliwa’t kanang pagsisiwalat ng malakihang korapsyon at anomalya ni Duterte at malalapit niyang upisyal. Idinetalye ang mga anomalyang ito sa inilabas kamakailan na mga ulat ng Commission on Audit. Nabubunyag sa mga pagdinig ng Senado nitong nagdaang mga araw ang karagdagang mga impormasyon na ang korapsyon sa ilalim ng rehimeng Duterte ay dinidirehe mula mismo sa Malacañang.

Honor the Dolores Martyrs and the people’s revolutionary heroes

To mark the National Heroes Day tomorrow and commemorate the 125th anniversary of the Cry of Pugad Lawin, the clarion call for the armed revolution against Spanish colonialism, let us honor the Dolores Martyrs as heroes of the Filipino people, together with other fallen revolutionaries and Red fighters who sacrificed their lives for the continuing struggle to attain national and social liberation.

Pasidunggan ang mga Martir sa Dolores ug ang rebolusyonaryong mga bayani sa katawhan

Ugma, isip pagtimaan sa Nasudnong Adlaw sa mga Bayani ug pagdumdum sa ika-125 nga anibersaryo sa Singgit sa Pugad Lawin, ang kusog ug tin-aw nga panawagan alang sa armadong rebolusyon batok sa kolonyalismong Espanyol, atong pasidunggan ang mga Martir sa Dolores isip mga bayani sa katawhang Pilipino duyog sa uban pang namartir nga mga rebolusyonaryo ug Pulang manggugubat kansang naghalad sa ilang mga kinabuhi alang sa pagpadayon sa pagkab-ot sa nasudnon ug katilingbanong kagawasan.

Rally around the oppressed healthcare workers

Today marks the last day of the deadline given by healthcare workers to Rodrigo Duterte and Department of Health (DOH) Sec. Francisco Duque III, to heed their demands for their long-denied special risk allowance and other benefits. We join the Filipino people in applauding the health workers for their display of militance and determination to […]