Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan

47 taong paglaban upang ibagsak ang pyudal at bulok na sistema ng lipunan — MAKIBAKA-Bicol
April 24, 2020

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng MAKIBAKA-Bikol sa ika-47 anibersaryo ng NDFP. Bilang isa sa mga alyadong organisasyon ng NDFP, isinusulong ng MAKIBAKA ang karapatan at kagalingan hindi lamang ng kababaihan ngunit ng lahat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Naninindigan itong makakamit lamang ng kababaihan ang tunay na paglaya mula sa pyudal na pagsasamantala sa […]

Read more

Lockdown, kontra-mamamayang solusyon sa pagharap sa COVID-19
March 24, 2020

Kagyat, libre at naaabot na serbisyong medikal ang kailangan ng masang anakpawis para maigpawan ang COVID-19. Gayunpaman, batas militar at hindi serbisyong medikal ang sumambulat na solusyong hinapag ng rehimeng US-Duterte sa taumbayan. Sa isang lipunang atrasado at bansot ang ekonomya, tiyak na kagutuman at higit na kahirapan ang magiging resulta ng lockdown at hindi […]

Read more

Women must fight the dying, misogynist US-Duterte regime with words, fists, bolos, arms!
March 08, 2020

We, the revolutionary women of Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA), commemorate today the landmark declaration of the International Working Women’s Day by socialist parties more than a century ago. Together with the toiling masses, we celebrate the sheer force of women who militantly organize and mobilize themselves in the national democratic struggle against imperialist […]

Read more

Panagutin ang rehimeng US-Duterte sa kapabayaan sa pagharap sa nCoV
February 06, 2020

Mahigpit na nakikiisa ang MSP-Bikol at MAKIBAKA-Bikol sa panawagan ng mamamayan para sa libre at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Ang kawalang-aksyon ng rehimeng US-Duterte sa kinakaharap na paglala ng kumakalat na novel Corona Virus (2019-nCoV) ay isang patunay na walang maaasahang pagbabago o makamasang hakbang mula sa pasistang rehimen. Ilang araw pa matapos ibalita ang pagkalat […]

Read more

Pahayag sang MAKIBAKA-Negros sa pagsaulog sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines
December 29, 2019

Taas kamao sa tanan nga mga rebolusyonaryo, sa mga myembro sang Communist Party of the Philippines (CPP), sa mga Pulang hangaway sang New People’s Army, sa sahing mangunguma, mamumugon kag mala-proletaryado kag sektor sang mangingisda, pamatan-on kag sa mga kababaenhan nga nagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang CPP. Ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaehan (MAKIBAKA) […]

Read more

Mothers and women: AFP, stop harassing youth and women!
November 23, 2019

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) – Negros, the basic organization of women for the advancement of the revolutionary movement, condemns in the strongest terms the illegal arrests of 57 activists, on October 31 to November 1, after combined forces of the CIDG, SWAT ad AFP simultaneously raided the offices of National Federation of Sugar […]

Read more

Mga iloy kag kababaenhan: AFP/PNP, untaton ang pagpangharas sang pamatan-on kag kababaenhan!
November 16, 2019

Mabaskug nga ginakondenar sang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) – Negros, sandigan nga organisasyon para sa pagpasulong sa rebolusyonaryong kahublagan sang kababaenhan, ang iligal nga pag-aresto sang 57 ka aktibista, sadtong Oktubre 31 tubtob Nobyembre 1, matapos dululungan nga gin-reyd sang ginkombinar nga kusog sang CIDG, SWAT kag AFP ang opisina sang National Federation […]

Read more

Filipina, end Duterte’s reign of terror! Join the New People’s Army and smash the feudal-patriarchal system!
March 08, 2019

On behalf of the revolutionary movement in Eastern Visayas, MAKIBAKA, the national democratic underground mass organization of women, extends its highest salutations to all the toiling Filipinas on the occasion of the International Working Women’s Day. We raise our fists high for all the exploited and oppressed women who in various fields – whether as […]

Read more

Women’s Day banner call: Unite and fight Filipino women’s No. 1 enemy—US-Duterte regime
March 08, 2019

On this historic day of women’s collective actions becoming a worldwide force to be reckoned with, Filipino revolutionary women under the banner of Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) continue the fierce tradition of strong women resisting and fighting along the line and program of the national democratic revolution against the semi-colonial and semi-feudal system. […]

Read more

Limampung taon ng pagsusulong at pagpapalaya ng kababaihan at lipunan
December 26, 2018

Mahigpit na nakikipagkaisa ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Bikol (MAKIBAKA – Bikol) sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng muling pagkatatag ng Partido Komunista Pilipinas (PKP). Saksi ang kanayunan at kalunsuran sa buong Pilipinas sa matapat na pagtangan ng Partido sa Marxismo-Leninismo-Maoismo upang matalas na isulong ang demokratikong rebolusyong bayan para sa pagpapalaya ng […]

Read more