Archive of Macario Santillan | Spokesperson

Pulang pagsaludo ngadto sa tinuod nga sundalo sa katawhan sa ika-52 nga anibersayo sa New People’s Army!

Ang mga rebolusyonaryong mamumuo ilalom sa RCTU-SMR nagapadangat sa among Pulang pagsaludo isip pagtimbaya ngadto sa New People’s Army sa iyang ika-52 nga anibersaryo sa pagkatukod. Ang pagkatukod sa New People’s Army usa ka dakung kadaugan sa hut-ong pinahimuslan sa nasud tungod natibuok sulod sa organisasyon ang hiniusang kagustuhan sa masang Pilipino nga mosukol pinaagi […]