Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Pananagutan ni Duterte ang Kriminal na Kapabayaan at Kapalpakan sa Kagyat na Pagtiyak ng Suplay na Libreng Bakuna

Sa huli’y walang-saysay ang ipinagmamayabang ng rehimen at ng araw-araw nitong tagangawngaw sa media na solusyon ang bakuna sa pandemya dahil taksil nang binitawan ni Duterte at ng estado ang tungkuling tiyakin ang libre, sapat, pantay at ligtas na akses ng bakuna para sa mamamayan. Maihahanay na lamang ang pagbabakuna sa mass testing, masinsing contact […]

Soberano at Demokratikong Karapatan ng Mamamayan ang Magrebolusyon at Pabagsakin ang Teroristang Rehimeng US-Duterte!

“it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny & oppression, that human rights should be protected by the rule of law.” [GA. Res. 217A, at 135, U.N. Doc. A/810 (1948).] – Universal Declaration of Human Rights 1948 Sa harap ng panibagong tirano […]

Katrayduran sa Rebolusyonaryong Pamana ni Bonifacio ang Kampanyang Pagdurog ni Duterte at ng AFP sa Armadong Pakikibakang Ilinulunsad ng Mamamayan

  Kung nabubuhay si Andres Bonifacio ngayon, tiyak biktima siya ng maitim na propaganda at kampanyang pandarahas ni Duterte at ng AFP-PNP. Tiyak siyang ituturing na terorista, pasusukuin o kaya’y tatangkaing paslangin sa istilong Tokhang o sa mga malakihang strike operations ng militar. Tiyak niyang maririnig sa midya ang paulit-ulit na mga propagandang itim ng […]

Sa Pagpihit ng Estadong kinakatawan ni Duterte sa Todong Terorismo, Higit na Tumatampok ang Kawastuhan ng Armadong Paglaban

Sa gitna ng di-matatawarang pagsahol ng krisis pang-ekonomya at panlipunang sinasapit kasalukuyan ng bansa, higit pang napapatunayan ang kawalang-kakayanan at kawalang-intensyon ng estado na tugunan ang mga demokratikong kahingian ng mamamayan para sa pagbabago at katarungang panlipunan. Sa halip na ibigay sa mamamayan kahit lamang mga maliliit na reporma, tinutungo ng malakolonyal at malapyudal estado […]

Suportahan ang Panawagang Imbestigasyon at Pagpapanagot sa Talamak na Pamamaslang at Paglabag sa Karapatang-Tao ng mga Militar at Pulis sa Masbate

Wasto at nararapat na suportahan ang paninindigan ng mga lokal na upisyal sa probinsya ng Masbate na imbestigahan ang dumaraming bilang ng pinapatay ng militar sa umano’y mga enkwentro nito sa mga yunit ng NPA. Ito ay matapos paslangin ng mga elemento ng Scout Platoon-2nd IBPA ang kagawad ng midya na si Ronie Villamor, tagapagbalita […]

Nagpapatuloy na Operasyong Militar ng 9th IDPA at Joint Task Force Bicolandia, Hatid ay Ibayong Pagdurusa sa Masang Biktima ng Mga Kalamidad

Walang kinikilalang kalamidad ang 9th IDPA at JTFB sa paghahasik ng teroristang karahasan sa masang Bikolano. Kinukondena ng NDF – Bikol ang mga serye ng pag-atake ng militar at pulis sa mga yunit ng Hukbo at sa mga sibilyan sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng nagdaang mga kalamidad upang bigyang-matwid ang patuloy pang pagpondo […]

Todong Singilin ang Rehimeng US-Duterte para sa Responsibilidad nito sa mga Sinalanta ng Bagyong Quinta at Rolly! Papanagutin ito sa mga Sakunang Kumitil ng mga Buhay sa Panahon ng kalamidad bunga ng pagwasak ng Kapaligiran!

Nakikiisa ang National Democratic Front-Bikol sa mamamayang Bikolano sa pagharap at pangingibabaw sa sunud-sunod na kalamidad na bumayo sa rehiyon. Sa taya ng reaksyunaryong gubyerno, aabot sa P7.5 bilyong piso ang pinagsamang danyos ng bagyong Rolly at Quinta sa Kabikulan, liban pa sa danyos na dulot ng mga nagdaang kalamidad tulad ng magnitude 6.6 na […]

Bukas na liham sa mga kagawad ng midya at artista ng bayan

Para sa mga kagawad ng midya sa Kabikulan, Kritikal ang papel ng mga kagawad ng midya sa panahong lalong pinaiigting ng rehimeng US-Duterte ang pagpapatupad ng batas militar sa buong bansa. Walang humpay ang pang-aatake sa malayang pamamahayag upang busalan at pigilan ang nagkakaisang tinig ng mamamayan laban sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng pangkating Duterte […]

Ilantad at bantayan ang pondo ng pasismo ng rehimeng US-Duterte! Magkaisa at itatag ang pinakamalawak na alyansa laban sa diktadura!

Gagastusin ng rehimeng US-Duterte pati ang huling sentimo ng kabang-bayan para maipagtanggol at maitaguyod ang interes ng diktaduryal na kaharian nito. Patuloy nitong sinasaid ang trilyun-trilyong pondo ng mamamayan sa walang habas na paghuhulog ng bomba sa mga komunidad, pagpaslang sa mga inosente, panunupil sa mga kritiko, progresibo at makabayan at sa sistematikong pagpapakalat ng […]

Intensify the fight against media repression! Unite and call for justice for all illegally detained and murdered media workers!

Bicol media is under siege. Ever since Duterte’s term began, cases of non-stop threats, intimidation and cyberattacks against numerous media personalities throughout the region have skyrocketed. Unsurprisingly, all these cases involve media workers active in exposing anomalies within the government. Five media workers have already been arrested – Virgilio Avila, Jr., Nolito Banaria, Irene Cambronero, […]