Archive of Lupon ng Manananggol para sa Bayan-Southern Tagalog

Manananggol para sa bayan, militante at ubos-lakas na itaguyod ang karapatang pantao! Ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday! Wakasan ang kriminal at teroristang rehimeng US-Duterte! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan!

Pinakamataas na pagbati ang ipinapaabot ng LUMABAN-TK sa Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-52 taong anibersaryo ng muling pagkatatag nito. Ipinagbubunyi ng malawak na hanay ng mga makabayan at rebolusyunaryong abugado, tagapagtaguyod ng karapatang pantao at ng malawak na hanay ng mamamayang nakikibaka ang isang panibagong taon para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Saksi tayo […]