Archive of Kris S. Madayaw | Spokesperson

Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!

Ipinapaabot ng pamunuan, kasapian, at mga alyado ng KASAMA-CPDF ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa higit limang dekada ay pinamununan ng PKP ang rebolusyong Pilipino. Wasto nitong sinuri ang kongkretong kalagayan ng Pilipinas at komprehensibo nitong inilatag ang landas at […]

Mga Maralita sa Lungsod: Lumahok sa Armadong Pakikibaka! Sagot sa Kahirapan, Rebolusyon!

Sa panahong mas pinapasahol ng pasistang gobyerno ni Duterte ang abang kalagayan ng mga maralita sa lungsod, sa pamamagitang ng pagtutuloy nito ng kanyang Build, Build, Build libu-libong mga maralita ang mawawalan ng tirahan kaya mawawalay din ang oportunidad na kabuhayan. Katuwang ng pasistang gobyerno ni Digong ang kanyang mga lokal na galamay at mga […]

Bukas na liham ng KASAMA-CPDF para sa mga manggagawa at mala-manggagawa sa rehiyon ng Kordilyera sa paggunita ng ika-157 taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio

Mga kapwa manggagawa at mala-manggagawa, Rebolusyonaryong Pagbati! Kamusta ang inyong kalagayan at ang inyong pamilya sa pagharap sa pandemya? Sana’y kahit papaano ay nasa maayos at malusog na katayuan kayo at ang inyong pamilya. Sa nagdaang mga buwan ang ating hanay ay nakaranas ng matinding kahirapan dulot ng pandemya at ng kapabayaan ng gubyerno. Marami […]

Gunitain at isabuhay ang mga ala-ala ng mga bayani ng masang anakpawis ng Kordilyera!

Sa paggunita ng pambansang araw ng mga bayani ngayong taon, binibigyang pugay ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa – Cordillera People’s Democratic Front (KASAMA-CPDF) , Wilfredo “Ka Hoben” Aluba Balangay ang mga bayani at martir ng masang anakpawis sa Kordilyera. Iginagawad din natin kina Philbert Dalang, Antonio “Ka Leyap” Licawen, Wifredo “Ka Hoben” Aluba, Maritess […]