Archive of Kidawa Dayawen | Spokesperson

Bukas na Liham para sa mga Kabataang gustong Mag-pulis o Sundalo

Sulat ni Kidawa Dayawen, tagapagsalita ng Kabataang Makabayan — Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) Mga kapwa ko kabataan, Sana maayos pa ang inyong pisikal at mental na kalagayan sa gitna ng napakatinding krisis na hinaharap natin ngayon. Siguro ang iba sa inyo’y pagod dahil kahit ang mga klase mo sa Criminology ay nasa online […]