Archive of Kawanihan sa Rehiyunal na Edukasyon | Timog Katagalugan

On the tyrant’s boasts, lies and threats

The tyrant Duterte yesterday delivered his fifth state of the nation address, spewing out lies, empty boasts and threats. His address failed to touch on the real conditions of workers, peasants and other classes and sectors who are suffering one of the worse crisis of the past several decades. He sought to wash his hands […]

PRAYMER | EO 70 at RCSP: Paano ito lalabanan?

PDF: BNW | COLORED 1. Ano ang EO 70? Ang Executive Order No. 70 o EO 70 ay ang kautusan ni Duterte noong Disyembre 2018 na naglalayong kamtin diumano ang “sustenable at sumasaklaw-sa-lahat na kapayapaan (sustainable and inclusive peace)”. Itinatakda nito ang pagtataguyod sa Balangkas para sa Pambansang Kapayapaan (National Peace Framework) na naunang binalangkas […]