Archive of Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba)

Ka Hoben (1952-2019): Proletaryado. Rebolusyonaryo. Mahusay na guro ng masang Anakpawis.

Pahayag ng Kalipunan ng Samahan ng mga Mala-Manggagawa – Cordillera People’s Democratic Front (KASAMA-CPDF) sa unang taong pagkamatay ni Wilfredo “ Ka Hoben” Aloba Si Ka Hoben ay namatay sa karamdaman noong Nobyembre 9, 2019. Si Ka Hoben ang isa sa mga nagsimula ng rebolusyonaryong gawain sa hanay ng maralitang lunsod sa rehiyon. Isa siya […]

Buong sigla at tapang na ipagdiwang ang unang taong pagkakatatag at patuloy na pagsulong ng KASAMA-CPDF!

Pahayag ng Katipunan ng Samahan ng mga Manggagawa – Cordillera People’s Democratic Front (KASAMA-CPDF), Wilfredo “Ka Hoben” Aluba Balangay sa unang anibersaryong pagkakatag nito. Ngayong buwan ay ipinagdiriwang ang unang taong pagkakatag ng KASAMA-CPDF Wilfredo “Ka Hoben” Aluba Balangay. Ito ay mapagpasyang naitatag noong nakaraang taon sa kabila ng tumitindi at tuloy-tuloy na pasistang atake […]

Gunitain at isabuhay ang mga ala-ala ng mga bayani ng masang anakpawis ng Kordilyera!

Sa paggunita ng pambansang araw ng mga bayani ngayong taon, binibigyang pugay ng Katipunan ng mga Samahang Manggagawa – Cordillera People’s Democratic Front (KASAMA-CPDF) , Wilfredo “Ka Hoben” Aluba Balangay ang mga bayani at martir ng masang anakpawis sa Kordilyera. Iginagawad din natin kina Philbert Dalang, Antonio “Ka Leyap” Licawen, Wifredo “Ka Hoben” Aluba, Maritess […]