Archive of Karina Magtanggol | Spokesperson

Paigtingin ang panawagan para sa pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo ngayong Pandaigdigang Araw ng Mga Manggagawa!

Patuloy na bumubulusok ang ekonomiya ng bansa dahil sa palpak na pagtugon ng rehimeng US-Duterte sa pandemiyang COVID-19 at sa patuloy na pagsisilbi nito sa interes ng mga lokal at dayuhang naghaharing-uri. Bunsod nito ang pagkawala ng trabaho ng humigit-kumulang 9.1 milyong Pilipino, at 1.2 milyon sa mga ito ang hindi pa nakakabalik sa trabaho, […]

Pinagpapatuloy ng Kabataang Makabayan ang magiting na paglaban sa pasismo at tiraniya

Isang rebolusyonaryong pagsaludo ngayong Araw ng Kagitingan mula sa Kabataang Makabayan, rehiyon ng Southern Mindanao, para sa magigiting na kabataang hukbo ng masang pinagsasamantalahan. Patuloy ang paglaban ng mga kabataan sa diktador at pahirap na rehimeng US-Duterte. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na ipinapakita ng mga makabayang kabataan ang katapangan sa walang humpay na paniningil […]

Kabataang Makabayan-SMR salutes NPA’s 52 years of dedication to serve the people

The Filipino youth, under the unwavering nationalist and democratic underground organization of Kabataang Makabayan (Patriotic Youth) in Southern Mindanao Region, highly salutes the people’s revolutionary army, the New People’s Army, on its 52nd founding anniversary for its steadfast and relentless service to the people, wielding arms against capitalists, landlords, bureaucrat capitalists, and imperialists. In a […]