Archive of Karina Mabini | Spokesperson

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba. Kasabay […]

A message from KM-TK for International Human Rights Day 2020

All dictators are fascists, all fascists are dictators. From Marcos to Duterte, US to China—all who disrespect human rights will bleed from a thousand cuts. Revolutionary greetings from Kabataang Makabayan Southern Tagalog! As we celebrate the International Human Rights Day, we call for peace and justice for all our slain comrades, martyrs, and all victims […]

Ang Solusyon? REBOLUSYON! Pahayag ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan para sa ika-56 Anibersaryo ng Kabataang Makabayan

Mapagpalayang Anibersaryo sa lahat ng mga Kabataang Makabayan ng Timog Katagalugan at sa buong bansa. Sa ating selebrasyon ng ika-56 na anibersaryo ng ating organisasyon ay malinaw ang panawagan ng mga Kabataang Makabayan. Panagutin ang inutil na rehimen, patalsikin si Duterte at ubos kayang isulong ang matagalang digmang bayan. Bukod sa pandemya at mga kalamidad […]

Pinakamataas na Pagpupugay para kay Rona Jane “Ka Ren” Manalo, Mabuting Anak ng Bayan at Martir ng Sambayanan

Likas sa tao ang paghahangad ng isang maalwang buhay para sa sarili at sa pamilya. Sa proseso ng pag-abot nito, unti-unti tayong namumulat sa katotohanang ang pagkamit ng marangal na pamumuhay ay nakasalalay sa pagbubuo ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay at sa pagwawaksi ng pagsasamantala. Bagamat masalimuot ang landas na kailangang tahakin, ang nag-uumapaw na […]