Archive of Kabataang Makabayan-Laguna

Sumulong sabay sa rebolusyonaryong agos!

Militanteng pagbati mula sa Kabataang Makabayan Laguna! Ang lipunan na hindi nababahid ng rebolusyon ay isang lipunan na kailanma’y hindi magbabago. Sentral sa bawat lipunan ang paglipas ng mga luma at umaagnas na tradisyon at ang pagsulong ng bayan tungo sa mas mataas at makabagong antas. Umuugong ang progresibo at rebolusyonaryong diwa sa probinsya ng […]