Archive of Kabataang Makabayan-Laguna

Lansagin ang sabwatang Ayala-Yulo-Chipeco sa Sitio Buntog!

Nananawagan ngayon ang Kabataang Makabayan sa probinsya ng Laguna sa lahat ng kasapi at balangay nito na tahasang suportahan ang pakikibaka ng mamamayan ng Sitio Buntog sa Brgy. Canlubang, Calamba, Laguna. Ang sitio Buntog ay parsela ng lupa na may sukat ng hindi bababa sa 200 ektarya. Bahagi ito ng Hacienda Yulo, na may lawak […]

Ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Pagdiriwang sa ika-52 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Kabataan Makabayan sa probinsya ng Laguna para sa ika-52 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo! Mabuhay! Maalala natin ang 2020 bilang taon ng hubad na pasismo ni Duterte. Sa kabila ng sunod-sunod […]

Buong tapang na dalhin ang rebolusyon ni Bonifacio tungo sa sosyalistang tagumpay! — KM-Laguna

Rebolusyonaryong pagbati at pinakamataas na pagpupugay! Ipinagdiriwang ng rebolusyonaryong kilusan ng kabataan-estudyante ang ika-56 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng kabataan na mahigpit na tumatalima sa imortal na siyensya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Dumaan sa mga panahon ng pagsulong at pag-urong ang kilusan ng kabataan estudyante sa Laguna, mula sa panahon ng diktadurang […]

Sumulong sabay sa rebolusyonaryong agos!

Militanteng pagbati mula sa Kabataang Makabayan Laguna! Ang lipunan na hindi nababahid ng rebolusyon ay isang lipunan na kailanma’y hindi magbabago. Sentral sa bawat lipunan ang paglipas ng mga luma at umaagnas na tradisyon at ang pagsulong ng bayan tungo sa mas mataas at makabagong antas. Umuugong ang progresibo at rebolusyonaryong diwa sa probinsya ng […]