Archive of Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO)

Pagpupugay para kay Ka Fidel Agcaoili!

Ipinapaabot ng KM-DATAKO ang pakikiisa sa pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni ka Fidel. Tunay na nakalulungkot ang kanyang pagpanaw, subalit kahanga-hanga ang buhay na tinahak niya bilang isang rebolusyonaryo. Nagsimula siya noong 1960’s bilang aktibong miyembro ng KM na kalauna’y naging miyembro ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mahusay siyang kumilos para sa pagsulong ng rebolusyon na siyang umambag […]

Biguin ang terorismo ng tigreng papel na estado! — KM-Datako

Noong ika-3 ng Hunyo, 2020, irinatsada sa kamara ang RA 11479 o mas kilala bilang “Anti-Terrorism Bill ”. Pinirmahan ito ni Duterte bilang isang batas noong ika-3 ng Hulyo at ngayong ika-18 ng Hulyo, inaasahan ang opisyal nitong implementasyon. Sa batas na ito, nakasaad ang mga probisyong umaapak sa mga karapatang pantao, hindi lang ng […]

KM-Datako: Pag-alala sa kadakilaan ni Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr.

Isang taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) sa pag-alala sa magiting na kamatayan ng martir ng sambayanan na si Wright “Ka Chadli” Molintas, Jr. noong ika-4 ng Hulyo. Ipinanganak si Wright Molintas sa Benguet, at isang full-blooded na Ibaloi. Isa sa pitong magkakapatid, naging kilala si Wright […]