Archive of Kabataang Makabayan-Central Negros

62nd IBPA Terorista sa Kaumahan, Perwesyo sa Pumuluyo!

Ginakondina sang Kabataang Makabayan Central Negros ang sobra-sobra na nga paglapak sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo. Ang ila pagpatay sa wala sang ikasarang magbato nga si Requem Remasog paagi sa pagpaantus kag pagbali-bali sang iya mga tiil antes sya ginpatay nga wala sang ikasarang magbato kag pag dakop sang tatlo ka mga menor de […]