Archive of Ka Concha Araneta-Bocala

Sulat sang pagpasidungog kag paghigugma ni Ka Concha Araneta-Bocala para kay Reynaldo ‘Ka Minoy’ Bocala
May 31, 2021 | Ka Concha Araneta-Bocala

Pulang saludo sa akon kaupod kag bana! I grieve for my comrade and my husband Ka Reynaldo Bocala more lovingly known as Ka Hans, Ka Bading and Ka Minoy to the masses in the countryside of Panay. I also grieve for Ka Ramon his trusted and reliable companion. We all grieve for them. Unarmed, they […]