Archive of Joventud del Fierro | Spokesperson

Pagpupugay sa Palawan 5, mga dakilang martir ng rebolusyong Pilipino

Mataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas- sa Timog Katagalugan at ng Melito Glor Command–New People’s Army Southern Tagalog kina Kasamang Bonifacio “Ka Nato/Boywan/Eboy/Abuan” Magramo, Andrea “Ka Naya” Rosal, Noli “Ka Selnon” Siasico, Rona Jane “Ka Lemon” Manalo at Jay-ar “Ka RG” Sento—mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. […]

Pagpupugay kay Kasamang Lorelyn Saligumba!

Pinakamataas na parangal ang ibinibigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan kay Kasamang Lorelyn Saligumba, isang bayani at martir ng rebolusyon at sambayanan. Si Kasamang Lorelyn ay isang manggagawang pangkalusugan na nagpasyang yakapin ang landas ng rebolusyon at armadong pakikibaka at iukol ang kanyang buong buhay sa pagbibigay ng serbisyo sa masa sa kanayunan […]