Archive of Jaime ‘Ka Diego’ Padilla | Spokesperson

Mga atake ng 203rd Bde sa mga Mindoreño at kapamilya ng mga martir, mariing kinundina

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command NPA ST ang panggigipit ng AFP-PNP sa mga kapamilya ng mga namartir na Pulang mandirigma sa Sityo Mawan, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Hunyo 13. Isang desperadong hakbang at malinaw na paglabag sa karapatan ng mga kamag-anak na kunin ang kanilang mga kapamilya upang mabigyan ng disenteng libing. […]

Bukas na liham ng MGC para sa kinauukulang LGUs sa Timog Katagalugan

Sa kinauukulang LGUs sa Timog Katagalugan: Ang walang kaparis na desperadong hakbangin ng NTF-ELCAC at RTF-ELCAC na linlangin ang lokal na gubyernong ideklarang persona non grata ang CPP-NPA-NDFP ay gawi ng patalong reaksyunaryong estado sa harap ng nagpapatuloy at sumusulong na pakikibaka ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino. Habang patuloy sa paglala ang kalagayang […]

Pagpupugay sa mga aksyong militar ng AMC-NPA Quezon laban sa mga atake ng AFP

Ipinapaabot ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang pinakamataas na pagpupugay sa mga Pulang Mandirigma at Kumander ng Apolonio Mendoza Command – New People’s Army (AMC – NPA) sa Quezon laban sa mga atake ng AFP sa magkaibang distrito ng probinsya. Inilunsad ng AMC – NPA ang […]

Mga atake ng 203rd Bde sa mga Mindoreño at kapamilya ng mga martir, mariing kinundina

Mariing kinukondena ng Melito Glor Command NPA ST ang panggigipit ng AFP-PNP sa mga kapamilya ng mga namartir na Pulang mandirigma sa Sityo Mawan, Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Hunyo 13. Isang desperadong hakbang at malinaw na paglabag sa karapatan ng mga kamag-anak na kunin ang kanilang mga kapamilya upang mabigyan ng disenteng libing. […]

Duterte, inutil sa insidente sa Recto Bank

Inutil si Duterte na harapin ang China sa sinadyang pagsagasa at pagpapalubog ng mas malaking barko nito sa pangisdang basnig na F/B Gem-Ver na naglagay sa panganib ng buhay ng 22 mangingisdang Pilipino sa Recto Bank ng West Philippine Sea. Kung hindi nasagip ng barkong pangisda ng Vietnam ang 22 mangingisda, malamang na mauwi sa […]

Bukas na liham ni Ka Diego Padilla sa lokal na pamahalaan

Sa kinauukulang LGUs sa Timog Katagalugan: Ang walang kaparis na desperadong hakbangin ng NTF-ELCAC at RTF-ELCAC na linlangin ang lokal na gubyernong ideklarang persona non grata ang CPP-NPA-NDFP ay gawi ng patalong reaksyunaryong estado sa harap ng nagpapatuloy at sumusulong na pakikibaka ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino. Habang patuloy sa paglala ang kalagayang […]

Lantaran ang malaking kasinungalingan sa scripted na kwento ni Bikoy

Malinaw pa sa sikat ng araw na panloloko sa sambayanang Pilipino ang hinabing kwento ng Malakanyang na ‘Oust Duterte Matrix’. Mula nang inilabas ni Bikoy “Ang Tunay na Narcolist Video” sa internet na naglantad sa pagiging utak ng pamilyang Duterte sa sindikato ng iligal na droga, nagwawala na ang Malakanyang sa pagpapakulo ng diumano’y Oust […]

29 “sumukong” NPA supporters, malaking kasinungalingan

Gawa-gawang kwento at pekeng balita ni Marcelian Teofilo ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang diumano’y 29 sumukong NPA supporters sa Brgy. Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro. Ang totoo: sapilitang dinala ang 29 Mangyan sa kampo ng mersenaryong militar at pinapirma sa inihandang kasulatan ni Teofilo na “itinatakwil nila ang rebolusyonaryong kilusan at nagbabalik-loob […]

Hinggil sa Kasinungalingan ni Parlade kaugnay sa nagdaang eleksyon

Malaking kalokohan at kahangalan ang pahayag ng deputy chief-of-staff ng AFP para sa civil-military operations na si Antonio Parlade na diumano’y nangibabaw ang kagustuhan ng taumbayan sa nakaraang eleksyon. Si Parlade ang mukha ng isang pasistang propagandista ni Duterte tulad ni Joseph Goebbels kay Adolf Hitler sa ilalim ng Nazi Germany. Paano masasabing kagustuhan ng […]

Rebolusyon, hindi isang hungkag na eleksyon ang sagot sa pagwawakas ng teroristang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Pinatunayan ng resulta ng katatapos na Mayo 13 eleksyon ang malaon nang tindig ng rebolusyonaryong kilusan na imposible ang isang malaya, mapagkakatiwalaan at malinis na eleksyon sa ilalim ng lipunang malakolonyal at malapyudal, laluna sa ilalim ng isang pasista, taksil, korap at buhong na presidente. Ang mga eleksyong ito ay reaksyunaryo at pinagsisilbi lamang para […]