Archive of Eastern Visayas Regional Operational Command (Efren Martires Command)

Pahayag sa midya | Setyembre 21, 2018

Mariing itinatanggi ng Bagong Hukbong Bayan-Efren Martires Command ang ignorante at malisyosong akusasyon ni Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) Officer-in-Charge Forester Crisostomo Badeo Jr. na umuugnay sa BHB bilang protektor umano ng mga iligal na nagtotroso sa Lawaan, Eastern Samar. Taliwas sa programa ng rebolusyonaryong kilusan ang malawakang pagtotroso, mapanirang pagmimina at iba […]

Achieve historical justice by advancing the people’s war!

Today, September 15, the New People’s Army (NPA) in Northern Samar remembers the martyrs of the infamous Sag-od Massacre who died fighting Marcos despotism. NPA-Rodante Urtal Command vows to exact justice by advancing the people’s war right in front of the impervious faces of Duterte and the Marcoses. Thirty-seven years ago today, the entire village […]