Archive of Dereka Magtanggol | Spokesperson

More than P1 million squandered by AFP in their indiscriminate bombing

The US-Duterte regime is thick-skinned in throwing away the people’s money on bombing and militarization while the people suffer from poverty and hunger brought about by the Covid-19 pandemic. The Armed Forces of the Philippines squandered more than P1 million on their indiscriminate aerial bombing and artillery shelling last October 15-16, 2020 in Brgy. Indalasa, […]

AFP blasted with CDX in Bukidnon; 4 soldiers killed, 3 wounded

The New People’s Army – Bukidnon blasts a command detonated explosive (CDX) device against the operating enemy forces of the Armed Forces of the Philippines in Brgy. Slaysayon, Quezon, Bukidnon on October 9, 2020, around 11am. Four soldiers were killed-in-action while other three were wounded-in-action. After the action, the AFP bombed the said place of […]

Tanang-bahin ipaangat ang rebolusyonaryong pwersa! Ipreserba ug iabante ang gubat sa katawhan! Ug pakyason ang nagkaigting nga atake sa kaaway!

Atong saulugon ang mga kadaugan nga nakab-ot sa gubat sa katawhan sa ika-51 nga anibersaryo sa pagtukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) niadtong Marso 29,1969. Ubos sa absolutong pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas, padayon giasdang ang BHB taliwala sa mas gipagrabing focus military operations sa AFP. Atol niining pagsaulog hatagan nato ug pinakataas nga […]