Archive of Communist Party of the Philippines

Pagpupugay at pakikiisa sa pakikibaka ng mamamayan ng Myanmar

Pulang pagbati ang ipinaaabot ng PKP-TK sa mamamayan ng Myanmar sa mahigit dalawang buwang halos araw-araw na pagprotesta laban sa mabagsik na huntang militar. Malaking inspirasyon ang kanilang pakikibaka na hindi napigilan ng pandemya at karahasan ng estado. Marapat lamang itong suportahan ng mga mamamayan sa daigdig na mapagmahal sa kalayaan at demokrasya. Matatandaang nagkudeta […]

Unite to fight Chinese imperialist annexation of Philippine marine territory

The Communist Party of the Philippines (CPP) unites with various Filipino patriotic forces in demanding the immediate pull-out of all Chinese armed maritime vessels illegally moored or carrying out fishing or extraction of marine resources in and around the Julian Felipe Reef and other areas within the Philippines exclusive economic zone (EEZ). The Party considers […]

Naindaklan a Biag: Dagiti Banuar ti Ilocos-Cordillera

Download here Iloco: PDF “Ti mangibuyat ti dara para iti pagilian Ket kinabanuar a saan a malipatan Ti biag a naidaton para iti ipatpateg a pagilian Napnuan adal ken kinabanuar!” Paset ti naranggas a naindasigan a kontradiksyon iti malakolonyal ken malapyudal a gimong a Pilipino, nga iti agdama a tukad ket resresolbaen babaen iti gubat […]

Duterte’s lockdown brings more hardships and abuse against the people

Without health and economic measures, the resort to another anti-poor and draconian lockdown in the National Capital Region and adjacent provinces since four days ago to stop the rapid increase in the number of Covid-19 cases will only lead to another grand failure. The Duterte government remains deaf to the demands made a year ago […]

CPP directs NPA to defend and strengthen unity with peasants masses

The Central Committee (CC) of the Communist Party of the Philippines (CPP) on Wednesday urged the New People’s Army (NPA) to strengthen its unity with the peasant masses as the key to frustrating and overcoming the regime’s war against the revolutionary movement. The CC said this in its 7,700-word statement entitled “Frustrate the vicious counterrevolutionary […]

Condemn massacre in Myanmar, wage armed struggle

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins international condemnation of the massacre yesterday of 114 unarmed demonstrators by the armed thugs of the military junta in Myanmar. The carnage is a vain attempt to suppress the democratic aspirations of the people of Myanmar who, since February, have demonstrated in great numbers across the country. […]

Tribute to Comrades Antonio Cabanatan & Florenda Yap as patriots, communist cadres and revolutionary martyrs

I share the grief and indignation all the comrades, relatives and friends of Comrades Antonio Cabanatan and his beloved wife Florenda Yap over their kidnapping, secret detention for several months, torture and murder by strangulation by the armed minions of the tyrannical and terrorist Duterte regime who left their lifeless bodies in a deserted house […]

Mensahe ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan sa Ika-52 Anibersaryo ng New People’s Army

Nagpupugay ang Partido sa Timog Katagalugan sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma sa okasyon ng ika-52 Anibersaryo ng New People’s Army (NPA). Pinupuri ng Partido ang kanilang matibay na determinasyon, katapangan at dedikasyon na taos-pusong paglingkuran ang sambayanang Pilipino at isulong hanggang sa tagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan sa Pilipinas. Pinararangalan ng Partido ang NPA dahil sa ipinapamalas na kabayanihan, katatagan at diwang walang-takot sa pagbigo sa maruming gera at terorismo na pinakakawalan ng rehimeng US-Duterte at mga utusang aso sa AFP at PNP laban sa sambayanang Pilipino.

Kamtin ang malalaking pagsulong ng digmang bayan

Ipinaaabot ng Komiteng Rehiyon sa Cagayan Valley ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Pulang pagsaludo sa mga yunit, opisyal at kawal sa ilalim ng pangrehiyong pamatnugutan sa operasyon (Fortunato Camus Command) ng Bagong Hukbong Bayan sa Cagayan Valley, at gayundin sa lahat ng mga kumander at mandirigma ng BHB sa buong bansa sa pagdiriwang sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Binabati namin kayo sa inyong kabayanihan at katatagan sa pagpapatupad sa mga rebolusyonaryong tungkulin sa buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at tunay na demokrasya.

Mahukmanong patigbabawan ang Konserbatismo, alang sa labaw pang pag-asdang ug pagkab-ot sa mas daghang pang kadaugan!

Mapulang pagsaludo ug pagtimbaya gikan sa Komite sa Partido sa NEMR ngadto sa tanan mga Pulang Komander ug pulang manggugubat sa BHB, mga kadre ug membro sa Partido ilabina diha sa kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog niini karong tuiga batok sa grabeng pangataki sa kaaway. Mapulang pagsaludo diha sa ilang malampusong pagpreserba sa kaugalingon ug […]