Communist Party of the Philippines

Hinggil sa bantang “pagbuwag” ni Duterte sa VFA
February 18, 2020

Isang pampulitikang panggagantso at pag-aasta ang banta ni Duterte na tatapusin niya ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa US. Sa balanse ng pwersa, di hamak na mas nakalalamang ang mga pwersang maka-US sa loob ng gubyernong Duterte at sa sangay ng lehislatibo at hudisyal, sa mga heneral ng AFP at PNP, sa hanay ng malalaking […]

Read more

Hinggil sa bantang “pagbuwag” ni Duterte sa VFA
February 11, 2020

Isang pampulitikang panggagantso at pag-aasta ang banta ni Duterte na tatapusin niya ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa US. Sa balanse ng pwersa, di hamak na mas nakalalamang ang mga pwersang maka-US sa loob ng gubyernong Duterte at sa sangay ng lehislatibo at hudisyal, sa mga heneral ng AFP at PNP, sa hanay ng malalaking […]

Read more

Condemn Duterte’s disregard for public health
February 03, 2020

The Filipino people are on the receiving end of Rodrigo Duterte’s gross disregard for public health in the face of the 2019 Novel Coronavirus outbreak. Much like the indifference he has shown during recent calamities, Duterte spurned responsibility to take decisive action against the possible spread of the virus which has now hit dozens of […]

Read more

Kumilos para tumulong sa Batangas
January 22, 2020

Sa harap ng malawak na dislokasyon sa ekonomya at paggambala sa buhay bunsod ng mga pagsabog sa bulkang Taal, nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at lahat ng rebolusyonaryong pwersa para tipunin ang pinakamalawak na posibleng rekursong pantulong sa daan-daan libong mamamayan ng Batangas at mga kalapit na prubinsya. Nakikidalamhati ang […]

Read more

Itaas ang pagkakaisa sa ideolohiya, palakasin ang Partido, palakihin ang Hukbong Bayan! Sumulong sa mas mataas na antas ng digmang bayan!
January 10, 2020

Ngayong araw ay araw ng paghihimagsik. 51-taon ang nakalipas, sa araw na ito ay pormal na muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas at nagkahugis ang pamumuno ng uring proletaryado sa bagong tipo ng pambansa demokratikong rebolusyon sa Pilipinas. Nagkaroon ng  pag-asa ang pagtatayo ng isang sosyalistang lipunan para sa sambayanang Pilipinong matagal  nang lipos […]

Read more

Strengthen the Party! Lead the people’s resistance against the fascist rampage of the US-Duterte regime!
January 04, 2020

(This is the preliminary statement on the 51st anniversary of the Communist Party of the Philippines. The more comprehensive statement of the Central Committee will be released soon.) With unremitting revolutionary commitment and determination, the Communist Party of the Philippines (CPP) marks its 51st founding anniversary today as the Filipino people confront the US-Duterte regime’s […]

Read more

Overcome conservatism and further intensify the people’s war to expose and fight the brutality of the US-Duterte regime!
December 27, 2019

Let us celebrate, with utmost joy, the 51st anniversary of the re-establishment of the Communist Party of the Philippines (CPP), today, December 26, 2019. Let us render the highest tribute to all cadres and members of the Party and the revolutionary forces who gave their lives for the people’s democratic revolution. We praise the determined […]

Read more

Biguin ang whole of nation approach ng E.O. 70 at JCP Kapanatagan!
Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! Dalhin ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan sa panibagong antas ng pagsulong!
December 27, 2019

Ipagdiwang natin ang Ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas nang may pinag-ibayong rebolusyonaryong optimismong dalhin ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa bago at mas mataas na antas ng pagsulong. Gunitain at magbigay pugay tayo sa lahat ng martir ng rebolusyon, sa kolektibong lakas at kapasyahan ng mga kadre at kasapi ng Partido na ipagtagumpay […]

Read more

Armando Cienfuego, nagpapatuloy na Tinig ng Rebolusyon sa Timog Katagalugan
December 24, 2019

Itinalaga ng Komiteng Rehiyon sa Timog Katagalugan (KRTK) si Kasamang Armando Cienfuego bilang bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command — New People’s Army Southern Tagalog (MGC — NPA ST). Ayon kay Kasamang Armando, “Tinatanggap ko ang hamon sa paggampan ng tungkulin na naiwan ni Kasamang Jaime ‘Diego’ Padilla at sa pamana na sinimulan ni Kasamang […]

Read more

Deklarasyon ng PKP-Panay ng tigil-putukan sa rehiyon
December 23, 2019

  Ang Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas – Panay ay inaatasan ang lahat ng kumand at yunit ng New People’s Army sa rehiyon na tumalima sa pansamantalang tigil-putukan na ideneklara ng Komite Sentral ng PKP, simula madaling araw ng Disyembre 23 hanggang hatinggabi ng Enero 7, 2020. Alinsunod sa isinaad sa deklarasyon, mahigpit […]

Read more